Nej – feminismen har inte gått för långt!

Vår insändare i Norrbotten kuriren i samband med 25 nov 2018. 

INSÄNDARE Har feminismen gått för långt? Är den liksom inte lite överdriven – kampen för tjejers och kvinnors rättigheter

Ja, vi får faktiskt den frågan då och då. Genuint ställd med en efterföljande harang om att vi kommit så långt här i Sverige. Att vi faktiskt borde vara... nöjda.

Oftast vill en bryta ihop när de där frågorna kommer. Vissa av oss blir förbannade, biter oss i tungan och går därifrån. Andra av oss blir ledsna, över mänsklighetens stundtals uppenbara dumhet. Det allra bästa är förstås att dra pk-kortet, artigt le och servera fakta. För fakta finns det.

På söndag är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN 1999 som en påminnelse om att det enormt utbredda våldet mot kvinnor är ett stort hinder för jämställdhet. WHO (Världshälsoorganisationen) har klassat våld i nära relation som ett folkhälsoproblem, som en epidemi, men ändå får vi frågan ibland. Har feminismen gått för långt?

I Sverige dödas årligen runt 17 kvinnor av sin partner eller ex-partner. 2014 dog 29 kvinnor till följd av våld. 28 400 kvinnor över 18 år misshandlades och 1 997 fall av grov kvinnofridskränkning anmäldes. Lägg till 6 697 anmälda våldtäkter och 20 467 fall av olaga hot mot kvinnor. Samtidigt konstateras att 80 procent av det våld som sker mot kvinnor i nära relationer aldrig kommer till polisens kännedom. Det vill säga, aldrig hamnar i statistiken.

Men feminismen, den har gått för långt.

Överallt i världen mördas, våldtas, torteras, fängslas och tystas kvinnor ned, för att de är kvinnor. Och samtidigt som siffran för övrigt våld har minskat, fortsätter våldet mot just oss kvinnor i samma utsträckning. Här spelar attityder, jargonger och föreställningar om maskuliniteter, könsroller och sexualitet en stor roll. Arbetet med att försöka förändra allt det här är alltså långt ifrån över. Vi borde snarare lägga i en högre växel. Sluta ställa den där frågan.

Nej, feminismen har inte gått för långt.

Idag, lördag, arrangerar Kvinnojouren Iris och Brottsofferjouren en ljusmanifestation på Gula paviljongen i Luleå för att hedra de kvinnor som dödats under året.

Vi kommer finnas där och vi kommer enträget fortsätta vår kamp.

Tjejjouren Luleå

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.