Musikens Makt 2017

FEMINISTISK MÖTESPLATS

Musikens Makt har sedan länge arbetat med att skapa en trygg och inkluderande festival för alla. Vi brinner för jämställdhet och rättvisa, och vi tror på musik som en förenande kraft.I år fokuserar vi lite extra på att skapa en feministisk mötesplats där det finns utrymme att prata om viktiga frågor som rör oss alla. Vi tror att det finns ett behov av att träffas utanför internet för att hitta styrka hos varandra, och vi tror att det kan så frön som leder till förändring, både hos individer och i ett större perspektiv

Sommaren (om det nu vart någon..) kommer mot sitt slut. Skolan börjar för vissa förra veckan men här i Luleå börjar skolan på onsdag 23 augusti. Helgen innan skolan börjar så är det en festival i Luleå som heter Musikens Makt. Den är grym på alla sätt och vis. Några grymma saker med den är att: den är gratis (=alla kan komma oavsett hur mycket pengar man har) , festivalarrangörerna vill att alla ska känna sig inkluderade och välkomna, det serveras inte alkohol på området, de jobbar utifrån ett feministiskt perspektiv. Händerna upp i luften för Makten! Så här beskriver dom själva om just tryggheten för festivalen: 

- Förutom vaktbolaget Norrvakt som vi samarbetat med i många år kommer även Nattvandrarna att patrullera området. Som vanligt finns även Röda Korsets Första Hjälpen-grupp, samt socialtjänsten på plats.

- All vår personal får information om att upptäcka och hantera sexuella övergrepp och trakasserier. Detta inkluderar vakter, scenpersonal, volontärer, och all övrig egen personal som arbetar på festivalområdet.

- Sedan tidigare år har vi, tillsammans med vaktbolaget, analyserat kritiska punkter på festivalområdet. Vi sätter t ex in extra belysningspunkter på mörka platser och buskage. De områden som är svåra att belysa patrulleras regelbundet.

- Vid scenerna har vi utsiktsplatser till vakterna för att de ska få bättre överblick.

- Internt säkerställer vi hur vi hanterar enskilda och grupper som ofredar. Vi har även upprättat en plan för hur all egen personal, även de som inte är direkt kopplade till säkerhet, görs delaktiga.

- Varje kväll innan festivalen samlas hela säkerhetsnätverket, till s.k. ”utsättning”, korta möten där viktig information delas och frågor kan fångas upp.

Slutligen; sexuella ofredanden är ett samhällsproblem och vi vill därför uppmuntra alla våra besökare att prata med varandra om detta! Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill leva i!

Tjejjouren Luleå var där på fredag och lördagkväll och hängde på området. Vi hoppas att vi kan bidra med att skapa en tryggare festival genom att synas och att vill tjejer kontakta oss efteråt så kan dom. 

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.