Om tjejjoursrörelsen

Från då till nu
Tjejjoursrörelsen har verkat sedan 1995 då den första tjejjouren bildades i Stockholm, Nu finns det tjejjourer på 60 platser i landet, en av dessa lyckligt lottade platser är Dalarna. Jourerna drivs av eldsjälar som på ideell basis har byggt upp den kompetens och det engagemang som behövs för att stötta och stärka unga tjejer på deras villkor. Tjejjourerna är ett viktigt komplement till andra instanser. Kontakten med tjejjouren är ofta det första steget i att söka professionellt stöd/hjälp. Därför är jourtjejernas arbete både livsviktigt och helt unikt i sitt slag.

Förebyggande insatser
Många tjejjourer arbetar även förebyggande med att inspirera, stärka och medvetandegöra unga tjejer om deras rättigheter, genom aktiviteter som tjejgrupper, inspirationskvällar, klassrumsbesök och sommarläger. Trots detta är det få som känner till vår rörelse.

Tjejjouren.se
Från och med 8 mars 2010 finns tjejjourernas gemensamma nationella satsning - Tjejjouren.se för att öka allmänhetens kunskaper om tjejjoursrörelsen och på så sätt kunna stötta och stärka ännu fler unga tjejer än i dagsläget! Tillsammans sprider vi information om tjejjourerna till alla som arbetar med unga, i hela landet. Vi vet att vi behövs!

Hjälp oss att sprida information om Tjejjouren Ludvik/Smedjebacken, Tjejjouren.se och tjejjoursrörelsen!


Hitta fler jourer på Tjejjouren.se