Srpski

Dobrodošli!

Ovo je portal svih 60 centara za osnaživanje mladih žena u Švedskoj. Ovde možete postaviti pitanja, da stupite u kontakt sa nekim od centara za osnaživanje ili da čitate o svemu, od anoreksije pa sve do masturbacije u Vodiču za devojke (Tjejguide).

Nažalost, nisu sve informacije na ovom sajtu prevedene na srpski i ne možemo da vam obećamo da će se u centru za osnaživanje s kojim ćete stupiti u kontakt naći neko ko govori srpski. Bez obzira na to, vaš kontakt sa nekim od centara za osnaživanje mladih žena je dobrodošao i pružićemo vam svu podršku koju vam možemo dati.

Šta je centar za osnaživanje mladih žena?

Centar za osnaživanje mladih žena je udruženje koje ima za cilj jačanje položaja mladih žena. Žene koje rade u centru za osnaživanje rade besplatno i pružaju podršku ćaskanjem, elektronskom poštom ili razgovarajući sa vama telefonom. Centri za osnaživanje mladih žena su često mali i imaju prostoriju za kompjuter, telefon i možda jedan trosed i nekoliko fotelja.

Neki centri za osnaživanje mladih žena organizuju takođe i letnje kampove, grupe za diskusije i radionice u školama.

Svaka osoba koja se smatra mladom ženom može svratiti u centar za osnaživanje mladih žena sa svojim mislima i idejama - bilo da su one male ili velike. Svako ima obavezu čuvanja profesionalne tajne, i vi možete ostati potpuno anonimni.

Mnoge mlade žene koje kontaktiraju sa centrima za osnaživanje se na razne načine osećaju tužnim. Druge, opet, mogu osećati potrebu da sa nekim porazgovaraju o tome kako su provele dan u školi, ili da imaju neko pitanje vezano za seks ili svoje telo.

Mi koje radimo u centrima za osnaživanje mladih žena nismo stručnjaci ili profesionalni savetnici, ali vas slušamo i ohrabrujemoonoliko koliko možemo. Mi vam takođe možemo dati neku ideju ili vas uputiti na druga korisna mesta koja možete kontaktirati - ili da pođemo tamo sa vama ukoliko želite da podnesete prijavu kod policije.

Čemu služi ovaj sajt?

Ovaj sajt je u prvom redu namenjen svim osobama koje sebe smatraju mladom ženom i koje su uzrasta od 12 do 20 godina. Namenjen je, takođe, rodbini mlade žene i svakome ko je zainteresovan za pokret centara za osnaživanje mladih žena.

Tjejjouren.se je jedan način za pružanje pomoći svim mladim ženama kojima je potreban centar za osnaživanje mladih žena. Ovo se takođe odnosi na mlade žene koje žive u opštinama koje još uvek nemaju centar za osnaživanje. Mi znamo da je sajt potreban na osnovu statističkih podataka koji pokazuju da se veliki broj mladih žena nalazi u neugodnoj situaciji.

Da li biste hteli da se priključite?

Često je lakše da na vašem jeziku ispoljite svoje osećaje, postavljate pitanja i razmenite mišljenja. Zbog toga nam je potreban veći broj žena za rad u centrima za osnaživanje koje govore srpski. Kontaktirajte najbliži centar za osnaživanje mladih žena da biste se priključile.