Meänkieli

Tervetuloa!

Tämä oon Ruottin kaikitten kuuenkymmenen (60.) tyärsuurin porttaali. Täälä ”Tjejguiden”-issa (tyärophaassa) sie saatat asettaa kysymyksesti, ottaa yhtheyttä tyärsuuhriin eli lukea kaikista asioista, anoreksiasta unaniihin saakka.

Valitettavasti kaikkia sivun tekstiä ei ole käänetty justhiinsa tälle kielele. Met emmä saata luvata, ette oon olemassa tyärsuuria, joissa puhuthaan tätä. Mutta sie olet tervetullu othaan yhtheyttä johonki tyärsuuhriin niin met annama sen tuen minkä saatama.

Mitäs tyärsuuri oon?

Tyärsuuri oon föreninki, joka halvaa vahvistaa nuoria tyttäriä. Tyärsuurissa oon suurityttäriä, jokka tekevä ilmaseksi työtä chattaamalla, meilaamalla ja puhumalla telefoonissa. Tyärsuurila oon useasti pieni kamari, johonka mahtuu taattori, telefooni ja piiaan sohvaryhmä.

Jokku tyärsuurit järjestävvä kans kesäleiriä, porinaroikkia ja workshoppia kouluissa.

Tyärsuurin puohleen saattava kääntyä kaikin, joka määrittelevä itten tyttäreksi, aatokset saava olla pieniä ja isoja. Kaikila oon vaikenemisvelvolisuus ja sie, joka otat yhtheyttä saatat olla aivan anonyymi.

Monet, jokka ottava yhtheyttä tyärsuurhiin jaksava pahoin erilä laila. Toiset taasen tartteva puhua koulupäivästä eli kyselä asioista, jokka liittyvä sekshiin ja ruuhmisheen.

Met suurityttäret emmä ole ekspärttiä emmäkä ammattikyraattoria, mutta met kuuntelemma ja peppaama minkä saatama. Met saatama kans antaa tipsiä toisista hyvistä paikoista, joittenka puohleen saattaa kääntyä – eli vaikka tulla myötä jos sie halvaat tehjä poliisi-ilmotuksen.

Minkäslainen sivu tämä oon? 

Sivu kääntyy enniiten kaikitten niitten puohleen, jokka itten määrittelevä tyttäreksi ja oon nuin 12-20 ikäsiä. Mutta kans sinun puohleesti, joka olet nuoren tyttären omhainen eli olet utelias mitä tyärsuuriliike oon.

Tjejjouren.se (Tyärsuuri.se) oon yks konsti saavuttaa kaikki nuoret tyttäret, jokka tartteva tyärsuuria. Tämä koskee kans niitä tyttäriä, jokka asuva kunnissa, joissa vielä ei ole tyärsuuria. Met tiämä, ette sivua tarvithaan ko statistiikka näyttää, ette monela nuorela tyttärellä oon tyhvit olot.

Halvaatkos sie tulla myötä työhön?

Useasti oon helpompi ilmasta tuntheet, kysymykset eli hunteerinkit omala kotikielelä. Siksi met tarttema useampia suurityttäriä, jokka puhuva justhiinsa tätä kieltä. Ilmota itten likkiimphään tyärsuuhriin ja ala sieki suurityttäreksi!