Hrvatski

Dobrodošli!

Ovo je portal svih 60 centara za osnaživanje mladih žena u Švedskoj. Ovdje možete postaviti pitanja, stupiti u kontakt sa nekim od centara za osnaživanje ili u Vodiču za djevojke (Tjejguide) pročitati o svemu i svačemu, od anoreksije pa sve do masturbacije.

Na žalost, nisu sve informacije na ovoj internet stranici prevedene na Hrvatski, a ne možemo vam ni obećati da će se u centru za osnaživanje s kojim ćete kontaktirati pronaći netko tko govori hrvatski jezik. Ipak, najsrdačnije vas pozivamo da stupite u kontakt s nekim od centara za osnaživanje mladih žena, a mi ćemo vam pružiti svu moguću podršku.

Što je to zapravo centar za osnaživanje mladih žena?

Centar za osnaživanje mladih žena je udruga kojoj je cilj da ojača položaja mladih žena. Žene koje su zaposlene u centru za osnaživanje pružaju besplatnu podršku putem razgovora, e-mejlom ili peko telefona. Centri za osnaživanje mladih žena najčešće su mali, s prostorijom za računar, telefon i možda jednim trosjedom i nekoliko fotelja.

Neki centri za osnaživanje mladih žena organiziraju također i ljetne kampove, grupe za diskusije i radionice u školama.

Svaka osoba koja se smatra mladom ženom može svratiti u centar za osnaživanje mladih žena sa svojim mislima i idejama - bilo da su one male ili velike. Svako od nas ima obavezu čuvanja tajne razgovora, i vi možete ostati potpuno anonimni.

Mnoge mlade žene koje kontaktiraju sa centrima za osnaživanje na razne se načine osjećaju tužnima. Druge pak, osjećaju potrebu da sa nekim porazgovaraju o tome kako im je protekao školski dan, ili zato jer ih zanima nešto o seksu ili vlastitom tijelu.

Zaposleni u centrima za osnaživanje mladih žena nisu ni stručnjaci ni profesionalni savjetnici, ali će vas slušati i ohrabriti najviše koliko mogu. Mi vam također možemo dati ideju o nekom drugom korisnom mjestu na koje se možete obratiti - ili poći sa vama ukoliko želite podnijeti prijavu policiji.

Zbog čega ova internet stranica?

Ova internet stranica je u prvom redu namijenjena svim osobama koje sebe smatraju mladim ženama i koje su stare od 12 do 20 godina. Namijenjena je, također, rodbini mladih žena, kao i svakome tko je zainteresiran nešto više saznati o pokret centara za osnaživanje mladih žena.

Tjejjouren.se je način da se pruži pomoć svim mladim ženama kojima je potrebna pomoć nekog centra za osnaživanje mladih žena. Ovo se također odnosi na mlade žene koje žive u općinama koje još uvijek nemaju centar za osnaživanje. Mi znamo da je ovakva internet stranica potrebna na osnovi statističkih podataka koji pokazuju da se veliki broj mladih žena nalazi u teškoj situaciji.

Želite li nam se priključiti?

Često je na vlastitom jeziku lakše ispoljiti svoje osjećaje, postavljati pitanja i razmijeniti mišljenja. Zbog toga nam je potreban veći broj žena za rad u centrima za osnaživanje koje govore hrvatski. Kontaktirajte najbliži centar za osnaživanje mladih žena kako bi ste nam se priključile.