Bosanski

Dobrodošli!

Ovo je portal za svih 60 centara za osnaživanje mladih žena u Švedskoj. Ovdje možete postavljati pitanja, stupati u kontakt s nekim od centara za osnaživanje ili čitati o svemu, od anoreksije pa sve do masturbacije, u Vodiču za djevojke (Tjejguide).

Na svu žalost, nisu sve informacije na ovom sajtu prevedene na bosanski, tako da vam ne možemo obećati da će se u centru koji budete kontaktirali naći neko ko govori bosanski. Bez obzira na to, svaki je vaš kontakt s nekim od centara za osnaživanje mladih žena dobrodošao i pružit ćemo vam svu podršku koju vam možemo dati.

Šta zapravo predstavlja centar za osnaživanje mladih žena?

Centar za osnaživanje mladih žena je udruga koja cilja ka jačanju položaja mladih žena. Žene koje su zaposlene u centru za osnaživanje rade besplatno i pružaju podršku putem razgovora, e-maila ili telefona. Centri za osnaživanje mladih žena često su mali i imaju prostoriju za računar, telefon, te možda jedan trosjed i nekoliko fotelja.

Neki centri za osnaživanje mladih žena također organizuju ljetne kampove, grupe za diskusije i radionice u školama.

Svaka osoba koja sebe smatra mladom ženom može doći u centar za osnaživanje mladih žena sa svojim mislima i idejama - bilo da su one male ili velike. Svako ima obavezu čuvanja profesionalne tajne i vi možete ostati potpuno anonimni.

Mnoge mlade žene koje kontaktiraju centre za osnaživanje na razne se načine osjećaju tužnima. Druge, opet, mogu osjećati potrebu da s nekim razgovaraju o tome kako im je protekao dan u školi, ili da postave neko pitanje vezano za seks ili svoje tijelo.

Mi koje radimo u centrima za osnaživanje mladih žena nismo stručnjaci ili profesionalni savjetnici, ali vas slušamo i ohrabrujemoonoliko koliko možemo. Mi vam također možemo dati neku ideju ili vas uputiti na druga korisna mjesta koja možete kontaktirati - ili poći tamo s vama ukoliko želite podnijeti prijavu policiji.

Šta je ovaj sajt?

Ovaj sajt je u prvom redu namijenjen svim osobama koje sebe smatraju mladim ženama i koje su uzrasta od 12 do 20 godina. Također je namijenjen rodbini mladih žena i svakome ko je zainteresiran za pokret centara za osnaživanje mladih žena.

Tjejjouren.se predstavlja jedan način za pružanje pomoći svim mladim ženama kojima je potreban centar za osnaživanje mladih žena. Ovo se također odnosi na mlade žene koje žive u općinama koje još uvijek nemaju centar za osnaživanje. Mi znamo da je sajt potreban na osnovu statističkih podataka, koji pokazuju da se veliki broj mladih žena nalazi u neugodnoj situaciji.

Želite li se priključiti?

Često je lakše da na vašem jeziku iznesete svoje osjećaje, postavite pitanja i razmijenite mišljenje. Zbog toga nam je, za rad u centrima za osnaživanje, potreban veći broj žena koje govore bosanski. Kontaktirajte najbliži centar za osnaživanje mladih žena da biste se priključile.