STHLM VÄST Tjej- och kvinnojour

STHLM VÄST Tjej och kvinnojour ger stöd till kvinnor och tjejer som är eller har varit utsatta för hot, psykisk eller fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande. Jourkvinnorna har tystnadslöfte och hjälpen kostar inget.

STHLM VÄST Tjej och kvinnojour bytte namn våren 2017 från Västerorts Kvinnojour och K:Rut tjejjour. Vi är liksom tidigare en religiöst och politiskt obunden ideell förening (som ursprungligen startades år 2006. Tjejjouren startades 2012). 

Vill du veta mer om STHLM VÄST tjej och kvinnojour? Klicka här.