Digitala föreläsningar

Här samlar vi våra digitala föreläsningar som du enkelt kan ta del av.

Panelsamtal - ungas livssituation, hälsa och utsatthet under coronapandemin

Hur är det att vara ung under coronapandemin?

Den 13 oktober 2020 höll vi ett panelsamtal med anledning av den rådande coronapandemin och de årliga demokratidagarna i Huddinge. Vi bjöd in fyra gäster till ett digitalt samtal för att prata om ungas livssituation i Huddinge kommun samt ungas psykiska hälsa och utsatthet under pandemin.

Vår projektledare Jessica modererar samtalet och i panelen möter vi:

  • Maliha Ezdani Khan - Projektledare, Ungdom Kultur- och fritidsförvaltningen, Huddinge kommun.
  • Linnéa Adolfsson - psykolog, "Första Linjen" mottagning på vårdcentral, Värmdö.
  • Hanna Nordberg - sakkunnig inom våldsprevention, Unizon.
  • Linnéa Hall - opinionsstrateg Storasyster och rapportförfattare till "Det går inte att berätta för någon på riktigt" - en rapport om coronapandemins påverkan på personer som utsatts för sexuellt våld och tillgången till stöd under pandemin.

 Titta på panelsamtalet på vår Facebook-sida.

När demokratiska rättigheter möter porrens verklighet

Den 14 oktober 2020 bjöd vi in till en digital föreläsning om hur demokratiska rättigheter möter porrens verklighet.

En ny Sifo-undersökning visar tydligt att 79% av unga tjejer och killar i åldern 13-17 år vill ha lagstiftning för att begränsa spridningen av porr. Barnmorskor rapporterar om unga tjejer som söker vård för skador efter för hårt sex. Ungdomar berättar om hur porrkonsumtionen förstör deras liv.

Det är alltså mer aktuellt än någonsin att lyfta hur unga påverkas av pornografi och i denna föreläsning fokuserar vi på hur demokrati och porr inte är förenliga. Vi lyfter även statistik och hur vi kan arbeta vidare med ungdomar och deras rättigheter till ett liv utan pornografi.

Föreläsningen hålls av vår verksamhetsutvecklare Julia och riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med barn och unga. Med oss som gäst har vi Sofie Markne som är verksamhetsansvarig på Juventas ungdomsjour i grannkommunen Södertälje.

Titta på föreläsningen på vår Facebook-sida.