Personal

Under 2020 har det hänt grejer och vi har äntligen anställt personal!

Jessica

Projektledare för befolkningsundersökning 2020
Jessica arbetar 75 % och ansvarar för den lokala befolkningsundersökningen i Huddinge som syftar till att undersöka ungas hälsa, utsatthet och livssituation under corona-pandemin.

Julia

Verksamhetsutvecklare för intern administration och onlinestöd
Julia arbetar 75 % med vår stödverksamhet där hon bland annat rekryterar och utbildar nya volontärer, samordnar volontärerna i  stödchatten och bedriver uppsökande stödverksamhet för ungdomar online.

Sara

Verksamhetsutvecklare för våldsprevention och opinionsbildning 
Sara arbetar 25 % och ansvarar för vårt våldspreventiva arbete och de föreläsningar vi erbjuder. Sara samordnar volontärerna i den utåtriktade verksamheten och omvärldsbevakar och opinionsbildar även i sociala medier.

Vill du komma i kontakt med någon av våra anställda kan du maila anstalld@kraftbyran.nu