Bli volontär

Nästa grundutbildning sker under våren 2021. Skicka ett mail till info@kraftbyran.nu där du berättar mer om dig själv och varför du vill bli volontär så hör vi av oss när vi har ett datum inplanerat!

Läs mer om våra uppdrag under Vad innebär det att vara volontär? längre ner.

Villkor för att bli volontär?

  • Du delar våra värderingar
  • Du är minst 18 år och definierar dig som kvinna
  • Du kan engagera dig minst sex timmar i månaden (kvälls- och dagtid)
  • Du är medlem i Kraftbyrån och betalar medlemsavgiften 150 kr/år
  • Du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret
  • Du skriver under ett tystnadslöfte

Du ska även kunna delta på infoträffen och den obligatoriska grundutbildningen.

Frågor och svar

Behöver jag ha någon tidigare erfarenhet?

Nej. Du kommer få en grundutbildning för det du behöver för att känna dig trygg i volontärarbetet och löpande kompetensutveckling, så tidigare erfarenhet är inget krav. Det viktigaste är att du är intresserad av att hjälpa andra människor och arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Hur mycket tid krävs?

Du deltar på ett möte en gång i månaden och chattar regelbundet på onsdagar. Minimikravet för att vara volontär är 6 timmar/månad vilket är den tid som krävs för ett chattillfälle, ett möte och en utåtriktad aktivitet. Eftersom volontäruppdraget är ideellt kan tiden som läggs på verksamheten variera beroende på hur resten av livet ser ut. En del volontärer lägger sex timmar i månaden och en del engagerar sig mer, det är helt enkelt individuellt.

Vad innebär det att vara volontär?

Våra volontärer beskriver uppdraget som viktigt, roligt och stärkande. 

Som volontär är du den viktigaste resursen i verksamheten - utan våra volontärer hade vi inte kunnat erbjuda det stöd vi kan ge unga idag. En måndag i månaden samlas vi för att tillsammans planera och utvärdera vårt arbete, vilket även är ett tillfälle att ses och känna gemenskapen i gruppen. Vi har tre delar i vår verksamhet:

Stödverksamhet
Du bemöter stödsökande i chatten ungefär en onsdagkväll i månaden. Här möter du unga som har erfarenhet av bland annat psykisk ohälsa, mobbning, sexuella övergrepp, våld i partnerrelationer. Du svarar även på frågor och funderingar kring bland annat sex och relationer, puberteten, kärlek och vänskap. Det är den stödsökande som sätter agendan och ingenting är för stort eller för litet att ta upp. 

För att kunna bemöta dessa ämnen får du utbildning och vi tar stöd och hjälp av varandra. Du chattar alltid tillsammans med en annan volontär och du är alltid anonym i chatten, precis som de stödsökande.

Utåtriktad verksamhet (våldsprevention)
Du håller föreläsningar, leder diskussioner och samtal med elever i grundskolan. Syftet med det våldspreventiva arbete är att minska sexism, trakasserier och våld genom att ge de unga möjligheten och verktygen att prata om frågor och problem i deras liv.

Under 2020 tar vi fram ett nytt föreläsningsmaterial som ska användas i skolorna framöver.

Opinionsbildning
Kraftbyrån bedriver opinion i sociala medier och samhället genom att skriva inlägg, debattartiklar och delta i panelsamtal och evenemang. Vi genomför även olika projekt under året för att uppmärksamma vårt arbete och deltar i Pride Parade och på Huddingedagarna osv.

Det finns alltid utrymme att komma med idéer för nya projekt och vara drivande i utvecklingen av verksamheten.

Vem är volontär i Kraftbyrån?

Vi som är volontärer i Kraftbyrån är kvinnor mellan 18 och 35 år som alla brinner för att få hjälpa och stötta ungdomar att må bättre i sig själva idag. Vi är inga psykologer utan ser oss istället som medmänniskor som lyssnar och finns där när det behövs. 

Behöver jag bo i Huddinge för att kunna bli volontär?

Absolut inte, det bestämmer du själv. Vi är verksamma i Huddinge vilket gör att det är där vi har chatt, möten och skolpass eftersom ingenting sker på distans. Om du inte bor i Huddinge blir resvägen längre men du känner själv hur långt du vill åka och vi har volontärer som bor utspridda över hela Stockholm.

Vad kan Kraftbyrån erbjuda mig som volontär?

För att bli volontär i Kraftbyrån behöver du gå en obligatorisk grundutbildning. Sedan får du löpande kompetensutveckling i de ämnen som är aktuella i samhället för att du ska kunna ge ditt bästa stöd till de unga vi möter i vårt arbete. Dessa utbildningar ges antingen av Unizon (riksorganisationen där vi är medlemmar) eller av föreläsare som Kraftbyrån bjuder in. Vi får även nya kunskaper av varandra eftersom alla volontärer har olika intressen och erfarenheter.