Om oss

Vilka är Kraftbyrån?

Kraftbyrån är en ungdomsjour i Huddinge kommun som ger stöd till ungdomar främst mellan 12 och 20 år, men tar emot både äldre och yngre vid behov.

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vilket innebär att vi inte tar ställning i frågor som gäller någons religion eller politiska åsikter. Vi är även en feministisk organisation, vilket innebär att vi ser att människor, utifrån diskrimineringsgrunderna, inte ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Vi strävar efter att förändra detta genom att ha en verksamhet på både grupp- och individnivå.

Kraftbyrån arbetar normkritiskt vilket innebär att vi synliggör och kritiserar de normer och strukturer som finns i samhället. Vi bemöter alla utifrån tanken att vi inte vet någonting annat än det personen själv berättar för oss, vi lyssnar och undviker att bekräfta de normer som finns. Allt för att få varje person som kommer till oss att känna sig viktig och förstådd.

Vi som är volontärer i Kraftbyrån engagerar oss ideellt. Om du är intresserad av att bli volontär hos oss kan du läsa mer här.

Verksamhetens tre delar

Stödverksamheten

Stödverksamheten är basen i vår jour, där vi möter unga som behöver prata om både stora och små saker. Oftast är vi som jour den första kontakten som unga har med vuxna gällande sina tankar och problem.

Vi bemöter den stödsökande normkritiskt med respekt, tillit och kunskap. Vi vill att den som söker stöd ska känna sig stärkt, trodd och lyssnad på efter ett chattsamtal med oss.

Läs mer om vår chatt här.

Våldspreventivt arbete

Vi har kunskap om sambandet mellan genus, makt och våld vilket ligger till grund för vår utåtriktade verksamhet, där vi möter både ungdomar och vuxna. Syftet är bland annat att minska sexism, trakasserier och våld genom att ge de unga möjligheten och verktygen att prata om frågor och problem som är viktiga i deras liv.

Under året tar vi fram ett nytt föreläsningsmaterial som vi kommer erbjuda till ungdomar genom föreläsningar och workshops i skolor och andra ungdomsverksamheter.

Är du nyfiken på vad vi gjort tidigare? Under våren 2019 föreläste vi för skolpersonal i Huddinge om porr och konsekvenserna av ungas porrkonsumtion. Läs mer om projektet på En porrfri kommun.

Opinionsbildning

Att opinionsbilda allmänheten och politiker i våra frågor är viktigt för att vi ska uppfylla visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi deltar i politiska samtal och föreläser lokalt samtidigt som vi skriver debattartiklar och lyfter unga tjejers verklighet genom våra sociala medier.