Om oss

Kraftbyråns verksamhet

Kraftbyrån är en feministisk organisation i Huddinge kommun. Vår verksamhet är uppdelad i två olika delar. Den ena delen består av vår chattverksamhet där vi stöttar och stärker unga tjejer. Chatten är öppen varje onsdag kl 18:00-20:00. I chatten är du helt anonym vilket betyder att vi inte vet vem du är, vad du heter eller var du bor. I chatten kan du prata om precis vad du vill.

I framtiden kommer vi även erbjuda vår utåtriktade verksamhet där vi stöttar och stärker unga personer mellan 12 och 25 år genom att hålla föreläsningar och workshops på skolor och andra verksamheter i Huddinge. Vi kommer även föreläsa för vuxna som arbetar med ungdomar. Mer info om det kommer!

Vi som arbetar på Kraftbyrån gör det ideellt. Om du är intresserad av att engagera dig med oss kan du läsa mer om hur du ska göra på vår sida Bli volontär.

Feminism

Kraftbyrån är en feministisk organisation, vars ändamål är att vara ett stöd för unga människor. Med feministisk menas att organisationen har erkänt att människor, utifrån diskrimineringsgrunderna, inte ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället, och strävar efter att förändra detta genom verksamhet på både grupp- och individnivå.

Sociala normer och normkritik

Sociala normer fungerar som förväntningar, regler eller riktmärken för hur vi ska vara mot varandra i samhället. Vissa normer är bra och behövs för att samhället ska fungera smidigt, som att vi exempelvis står i kö. Andra normer som finns i samhället kan vara heteronormen, vithetsnormen eller mansnormen och dessa är mindre bra då de som inte är heterosexuella, vita eller män begränsas.

Kraftbyrån arbetar normkritiskt vilket innebär att vi synliggör och kritiserar de normer och strukturer som finns i samhället. Vi bemöter alla utifrån tanken att vi inte vet någonting annat än det personen själv berättar för oss, vi lyssnar och undviker att bekräfta de normer som finns. Allt för att få varje person som kommer till oss att känna sig viktig och förstådd.