En porrfri kommun

Visste du att var femte ung människa har blivit utsatt för ett brott av sin partner? Visste du att genomsnittsåldern för när pojkar aktivt börjar söka efter och titta på porr är 12 år? Eller visste du att de största porrsajterna har fler besök än Netflix varje dag?

Vi kan se att det finns en tydlig koppling mellan killars konsumtion av pornografiskt material och utövandet av sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport att skolan inte kopplar sex- och samlevnadsundervisningen till arbetet mot sexuella trakasserier tillräckligt.

Kraftbyrån lanserar därför projektet “En porrfri kommun” som arbetar (preventivt) mot sexuella trakasserier i skolorna och arbetar för att öka det kritiska perspektivet på porr hos skolpersonal. 

“En porrfri kommun” finansieras av Skolverket och ämnar att lyfta medvetenheten kring sexuella trakasserier i skolan. Skolverkets bidrag är en följd av #metoo-uppropen under hösten 2017 och de vittnesmål om sexuella trakasserier i skolan som kom fram vid samma tidpunkt. 

Vi vill med “En porrfri kommun” skapa ett jämställt Huddinge fritt från porr och därför riktar sig projektet till skolpersonal i Huddinge kommun. “En porrfri kommun” består av föreläsningar som kompetensutvecklar skolpersonal inom kritiska perspektiv på porr och hypersexualiserad media. Föreläsningarna ger personalen konkreta verktyg för att kunna föra porrkritiska samtal med ungdomar och bemöta ungdomar som utsätts eller utsätter varandra för sexuella trakasserier och övergrepp.

Föreläsningen är 1,5 timme, helt gratis och erbjuds under arbetstid i skolans egna lokaler. För att boka en föreläsning, fyll i detta formulär eller maila kraftbyran@gmail.com