En porrfri kommun

Projektet “En porrfri kommun” drivs under våren 2019 och innefattar en föreläsning för skolpersonal i Huddinge kommun.

Vi kan se att det finns en tydlig koppling mellan killars konsumtion av pornografiskt material och utövandet av sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport att skolan inte kopplar sex- och samlevnadsundervisningen till arbetet mot sexuella trakasserier tillräckligt.

“En porrfri kommun” finansieras av Skolverket och ämnar att lyfta medvetenheten kring sexuella trakasserier i skolan. Skolverkets bidrag är en följd av #metoo-uppropen under hösten 2017 och de vittnesmål om sexuella trakasserier i skolan som kom fram vid samma tidpunkt. 

Vi vill med “En porrfri kommun” skapa ett jämställt Huddinge fritt från porr och därför riktar sig projektet till skolpersonal i Huddinge kommun. “En porrfri kommun” består av en föreläsning som kompetensutvecklar skolpersonal inom kritiska perspektiv på porr och hypersexualiserad media. Föreläsningen innehåller visning av dokumentärfilmen Pornland och diskussion som ger personalen konkreta verktyg för att kunna föra porrkritiska samtal med ungdomar och bemöta ungdomar som utsätts eller utsätter varandra för sexuella trakasserier och övergrepp.

Föreläsningen är 1,5 timme, helt gratis och erbjuds under arbetstid i skolans egna lokaler. Dokumentärfilmen visas med engelskt tal (utan text eller eventuellt engelsk text). För att boka en föreläsning, fyll i detta formulär eller maila kraftbyran@gmail.com