En porrfri kommun

Under våren 2019 hade vi i Kraftbyrån projektet “En porrfri kommun” som innefattade föreläsningar Huddinge kommuns skolpersonal. Föreläsningarna finns fortfarande tillgängliga för skolpersonal oavsett kommun. 

Vi kan se att det finns en tydlig koppling mellan killars konsumtion av pornografiskt material och utövandet av sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt visar Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport att skolan inte kopplar sex- och samlevnadsundervisningen till arbetet mot sexuella trakasserier tillräckligt.

Projektet “En porrfri kommun” tog sin form under våren 2019 då det finansierades av Skolverket som en följd av #metoo-uppropen under hösten 2017 och de vittnesmål om sexuella trakasserier i skolan som kom fram vid samma tidpunkt. 

Vi vill med “En porrfri kommun” skapa ett jämställt samhälle fritt från porr och därför riktar sig projektet till skolpersonal. “En porrfri kommun” består av en föreläsning som kompetensutvecklar skolpersonal inom kritiska perspektiv på porr och hypersexualiserad media. Föreläsningen innehåller visning av dokumentärfilmen Pornland och diskussion som ger personalen konkreta verktyg för att kunna föra porrkritiska samtal med ungdomar och bemöta ungdomar som utsätts eller utsätter varandra för sexuella trakasserier och övergrepp.

Föreläsningen är 2 timmar och erbjuds under arbetstid i skolans egna lokaler. Dokumentärfilmen visas med engelskt tal (utan text eller eventuellt engelsk text).

Är du intresserad av att boka en föreläsning till din skola? Maila oss på info@kraftbyran.nu och märk mailet med "En porrfri kommun"