Tystnadslöfte och anmälningsplikt

Vi i Karlstads Tjejjour har ett tystnadslöfte. Det betyder att det en pratar om med oss stannar hos oss och vi pratar inte med andra om det.

I Sverige finns det en anmälningsplikt om en vet att någon under 18 år är eller har varit utsatt för brott. Den lagen finns för att vuxna har ett ansvar att se till att barn mår bra, och om de inte gör det så måste en göra allt en kan för att barnet ska må bättre. En kan bara anmäla om en vet vem personen är.  Är personen anonym, det innebär att vi inte vet vem personen är, så går det inte heller att anmäla. När en pratar med oss i Tjejjouren kan en alltid välja att vara anonym.  

Om en vill vara anonym när en pratar med oss så är det viktigt att en talar om det och att en inte berättar till exempel vad en heter, var en bor eller vilken skola en går på.

Om en inte är anonym och vi skulle tycka att det en berättar för oss är ett brott så att vi måste anmäla det, skulle vi först tala om det för personen det handlar om. Då berättar vi att vi kommer göra en anmälan och varför vi gör det. Vi skulle aldrig anmäla utan att tala om det för personen det handlar om.