Länkar

Behöver du stöd eller har frågor? Här hittar du länkar till olika bra sidor.

Tjejjouren.se - Den nationella tjejjourssidan, här hittar du bland annat svar på frågor från andra tjejer. Du kan även hitta kontaktinformation till andra tjejjourer runt om i landet.

umo.se - Din ungdomsmottagning på nätet

Alla kvinnors hus i Karlstad - Organisationen som Karlstads Tjejjour hör till. De har bland annat självhjälpsgrupper för de som blivit utsatta för misshandel, incest eller sexuella övergrepp.

Kvinnofridslinjen  - Nationell stödtelefon för de som utsätts för hot eller våld.

RSCI - En stödorganisation som man kan kontakta om man själv eller någon i ens närhet blivit utsatt för sexuella övergrepp. De som arbetar där har själva varit utsatta.

Psykisk misshandel - För dig som har varit eller lever i en relation där du utsätts för psykisk misshandel.

Riksföreningen mot ätstörningar - En ideell förening som du kan ta kontakt med om du eller någon du känner har ätstörningar.

RFSU - Här hittar du det mesta om sex och sånt!

RFSL - Riksorganisationen för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSL brottsofferjour - Om du blivit utsatt för hot och våld.

Brottsofferjouren - Har bland annat samtalsgrupper och erbjuder råd och stöd vid till exempel kontakt med myndigheter.

Tips!

Rådgivningen Stella som arbetar med frågor som rör tjejer och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan kontakta dom vila mail: stella@varmland.boj.se eller telefon 073-584 91 45.

 Café Bfree är en mötesplats för hbtq-ungdomar från 13 år och uppåt i Karlstad. Du kan läsa mer här.

Bra sidor som skriver om feministiska frågor.

Fatta.nu - Mot sexuellt våld, för samtycke

Femtastic.se - Femtastic är ett kollektiv för kvinnor inom urban kultur. Vi verkar för strukturell förändring av en mansdominerad musik- och kulturbransch.

Rummets.se - Rummet är en plattform för samtal, diskussion och analys för rasifierade feminister och antirasister.

fittforfight.wordpress.se - Här snackas det fitta. Inte framstjärt, inte ”där nere”. Nu är det slut på trevande rödblossig tafatthet, på famlande efter ett passande ord för detta fantastiska organ.