Karlstads Tjejjour

Karlstads Tjejjour hör inte till något politiskt parti eller någon religion. Det som tjejjourens medlemmar har gemensamt är att vi alla är tjejer och att alla är feminister. Utöver det så kan vi alltså vara helt olika. Vi kan tillhöra olika religioner, vi kan ha olika politiska åsikter eller olika sexuella läggningar osv.  Karlstads Tjejjour är en ideell organisation vilket betyder att det arbete en gör är frivilligt och utan ersättning. Ideellt arbete gör en för att man brinner för något, precis som vi i Karlstads Tjejjour brinner för unga tjejers välmående, feminism och jämställdhet.

Vi finns till för att stötta tjejer som upplever att de har ett problem som de behöver prata med någon om. Vi vill skapa en fristad för flickor och unga kvinnor som är eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 

Utöver den stödverksamhet som vi har för tjejer arbetar vi också med utåtriktad verksamhet. Vårt mål med det arbetet är att genom att stötta tjejerna i att våga ta vara på sina rättigheter och säga ifrån när de blir illa behandlade i sin vardagssituation.  Vårt långsiktiga mål är att förändra den könsmaktsordning och samhällsstruktur som tillåter att förtrycket av flickor och kvinnor fortlever.