Föreläsningar

Karlstads Tjejjour åker gärna ut och föreläser i skolor, på fritidsgårdar och liknande. Kanske vill ni att vi deltar i en tjejgrupp som ni har? Du kanske är lärare på en skola och känner att din klass skulle behöva veta mer om feminism, rätten till sin egen kropp och rätten att säga nej? Kanske vill ni veta mer om vår verksamhet, vilka frågor vi engagerar oss i och varför vi engagerar oss? Kontakta oss så ska vi nog kunna fixa något!

Mail: Karlstadstjejjour@roks.se
Telefonnummer (till vår samordnare): 0727-46 67 61

Machofabriken
Karlstads Tjejjour har en medlem som är utbildade instruktör inom metodmaterialet Machofabriken, ett metodmaterial som problematiserar maskulinitetsnormer. På Machofabrikens hemsida kan man läsa: "Med filmer och övningar hoppas vi väcka många nya tankar och inspirera er till att jobba för en mer jämställd värld, där kön inte spelar roll för vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter vi har. Machofabriken är ett metodmaterial som inte ger enkla svar på komplicerade frågor. Istället uppmuntrar vi till en process där vi tillsammans omprövar gamla kartor och ritar nya."

För att boka, kontakta machofabriken. Här finns deras kontaktuppgifter.