Våld i nära relationer

Tjejjouren arbetar framför allt med att motverka våld och kränkningar. Det handlar oftast om övergrepp som tjejen utsätts för avsiktligt och oftast från någon närstående. 
Vi informerar om vad psykisk och fysisk misshandel innebär och vi lär också tjejer identifiera varningssignaler och inte tro på de myter som ofta förekommer. På den här sidan kan du hitta mer information.

Fysisk misshandel

Socialstyrelsens definition på kvinnomisshandel är: "En kvinna som blir utsatt för upprepad och allvarlig fysisk misshandel av sin nuvarande eller före detta make, fästman, sambo eller pojkvän."
Kvinno- och Tjejjourerna anser även att psykisk misshandel, våldtäkt, incest och andra sexuella övergrepp definierar kvinnomisshandel. De olika formerna kombineras ofta.

Killar som misshandlar har kontroll över våldet. De använder våld för att markera gränser och för att tala om för henne vad hon får och inte får göra. Killar som misshandlar drar för gardinerna, vrider upp volymen på stereon och slår så att tjejen inte ska få synliga märken. Det är alltså inte hastigt påkommen, okontrollerbar aggressivitet utan en medveten, avsiktligt förberedd handling. Målet är att tillfredsställa killens behov; han bestämmer över henne och hon ska lyda.

Psykisk misshandel

Våld i nära relationer handlar inte bara om fysiskt våld, utan föregås alltid av psykiskt våld där tjejens liv och frihet begränsas. Växlingar mellan våld och värme, samt stegvis isolering är tydliga komponenter. Psykisk misshandel kan vara att killen har synpunkter på hur tjejen ser ut, vilka kläder hon bär, hur hon uttrycker sig, med mera. Det kan fortsätta med att han har synpunkter på vem hon pratar eller umgås med, speciellt andra killar, men även tjejkompisar och hennes familj.

Detta kan göra att hennes kontakt med kompisarna avtar, eftersom han inte gillar dem. Hon börjar uppfatta sin familj som han gör och tycker att hans åsikter är rätt. De hälsar allt mer sällan på hos familjen och kontakten blir så småningom helt eller nästan helt bruten. Den totala isoleringen är mycket nära. Till slut har hon bara killen att identifiera sig med.

Varningssignaler
 

Killar som misshandlar tjejer har oftast liknande beteenden. Tjejjouren jobbar med att lära tjejer uppfatta tecken som gör att man bör vara på sin vakt. Här följer några saker som man ska vara uppmärksam på. Klicka på rubrikerna i listan här intill om du vill komma direkt till texten.

Killens kvinnosyn
 

Lyssna när killen pratar om tjejer. Hans åsikter om hur tjejer klär sig, hur han värderar tjejer och kvinnliga klasskamrater eller kollegor. Försök lägga märke till hans attityd till tjejer i allmänhet.

Svartsjuka

Killar som är överdrivet svartsjuka har ett stort kontrollbehov. Var särskilt vaksam om han anklagar dig för att han mår dåligt, eller om du känner dig tvungen att stanna hemma från klassfesten/tjejfesten/firmafesten enbart på grund av hur han beter sig. Då styrs du av hans behov och du blir isolerad från andra.

Våld mot saker

Killen får raserianfall och slår sönder dina saker. Han kanske kastar porslin eller sparkar sönder dörrar. Detta är våld som han använder för att skrämma dig.

Isolering

När isoleringen börjar kan man se mönster i killens beteende. Exempelvis skjutsar han tjejen till och från skolan/jobbet. Hon får jobba, men helst inte heltid. Istället ska hon vara mer med honom. Han låter henne inte gå på fester eller träffa klass- eller arbetskamrater utanför skolan eller jobbet. Hon tappar kontakten med sina kompisar eftersom han inte vill att hon ska träffa dem. Han förbjuder henne sällan direkt, men genom att bli sur och känslokall visar han vad han tycker. Till sist umgås hon nästan bara med honom.

Total kontroll

Till slut ska han bestämma i alla situationer – även över tjejens liv. Han beslutar vad de ska göra och vad de ska prata om. Efter ett tag omfattar hans kontroll allt hon tycker, tänker och gör. Hennes utrymme som egen person krymper.

16 varningstecken i korthet

 • Han är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande
 • Han är svartsjuk och kontrollerande
 • Han försöker kontrollera alla delar av hennes liv och strävar mot en relation där de lever överdrivet beroende av varandra.
 • Han har omöjliga förväntningar på henne och förhållandet
 • Han isolerar henne från vänner och familj
 • Han anklagar andra för sina egna problem och misstag
 • Han gör andra ansvariga för sina egna känslor
 • Han påstår att han lätt blir känslomässigt sårad
 • Han är grym mot djur och barn
 • Han använder sig av ”lekfullt” tvång under sexualakten.
 • Han skriker och kallar henne fula ord
 • Han har plötsliga humörsvängningar
 • Han har mycket bestämd syn på hur tjejer och killar ska vara
 • Han har utsatt andra för våld eller har själv blivit utsatt under sin uppväxt.
 • Han hotar med våld.
 • Han hotar med att avslöja personlig eller negativ information till hennes familj eller arbetsplats.

Myter

Det finns många myter och bortförklaringar som används för att försvara vissa beteenden. Dessa försöker vi motverka och här kan du läsa några av de vanligaste påståendena. Glöm inte: En tjej ska aldrig anklagas för att hon har blivit våldtagen eller sexuellt utnyttjad. Det spelar ingen roll vad hon har på sig eller om hon är berusad. Det är alltid den som våldtar eller utnyttjar som bär ansvaret.

Klicka på rubrikerna i listan här intill om du vill komma direkt till texten

Myter om våldtäktsoffer

 • Hon kunde ha sagt nej. 
 • Hon sa nej, men menade ja.
 • Hon var utmanande klädd och hade djup urringning. Då får man skylla sig själv.
 • Hon ville bara hämnas och sätta dit en kille som hon var arg på.

Myter om våldtäktsmän

 • Han blev så upphetsad så han visste inte vad han gjorde.
 • Han har extremt stark sexualdrift och därför förgriper han sig på tjejer.
 • Han är sinnessjuk eller förstår inte bättre.

Våldtäkter bortförklaras ofta med att killar inte kan kontrollera sin sexualitet eller att våldtäktsmän är psykiskt sjuka. Dessa myter leder till att killar slipper ansvar och att tjejer känner skam och skuld – fast det borde vara tvärtom.

Myter om tjejer som blir misshandlade

- Det är en viss typ av tjejer som blir misshandlade

Ett vanligt påstående är att en viss typ av tjejer blir misshandlade. Detta är helt fel. Misshandel drabbar tjejer och kvinnor från alla sociala grupper i samhället, alla åldrar, yrkeskategorier och etniska ursprung. Det syns inte utanpå om en tjej blir utsatt, eller kommer att bli utsatt. Killens upprepade våld är problemet – inte tjejens beteende eller val av partner. Att skylla på tjejens personlighet är vanligt när det gäller brott som incest, våldtäkt och misshandel i nära relationer. Det är ett sätt att göra den utsatta medskyldig.

Myter om killar som misshandlar

- Det är en viss typ av killar som misshandlar

Du kan inte bedöma om en tjej blir misshandlad utefter hur hon ser ut eller hur hon är. På samma sätt kan du inte bedöma om en kille utsätter tjejer för våld. Det syns inte utanpå och killen behöver absolut inte uppfattas som en obehaglig eller våldsam person. Killar och män som misshandlar finns i alla samhällsklasser, i alla yrkeskategorier, i alla etniska grupper och i alla åldrar. Det är alltså inte en viss typ av killar som misshandlar sin flickvän, dotter, sambo eller före detta.

Myter om våld i nära relationer

- Våld i nära relationer är inte lika allvarliga

Vissa tror att våld blir mindre allvarligt när parterna känner varandra. Inget kunde vara mer fel. Ofta är hemmet den farligaste plats som en tjej kan vistas på. När vi pratar om misshandel i nära relationer ser många framför sig en sönderslagen tjej, som med barnen på armen flyr i panik från sitt hem. Efter henne springer en rasande kille och skriker elaka saker. Så kan det gå till, men våld mot tjejer ser ut på många olika sätt. Misshandel kan vara både psykisk, fysisk, sexuell eller ekonomisk. Oftast trycks tjejen ner psykiskt under en lång period, vilket följs av fysiska och sexuella övergrepp.