Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande grundat på kön. Det kan vara ovälkommet fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande. Det finns idag regler som ska motverka sextrakasserier på jobbet, men även skolan, ska enligt skollagen främja jämställdhet mellan könen.

Sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön grundas ofta i makt och maktmissbruk. Många gånger är den som trakasserar i ett överläge gentemot den utsatta. Det kan vara en lärare (skolpersonal), äldre skolkamrat eller någon som befinner sig på en högre position än den som trakasseras.

Sexuella trakasserier kan bestå av:

  • Tafsanden, nypning eller annan ovälkommen beröring.
  • Visande av porrbilder.
  • Sexuellt nedsättande kommentarer (exempelvis sexistiska skämt eller förutfattade uttalanden om hur tjejer och killar är, med mera).
  •  Förslag eller krav på sexuella tjänster med löfte om belöning eller hot om bestraffning (exempelvis höjt/sänkt betyg, ryktesspridning, med mera).