Du duger som du är!

Tjej med hörlurar

Vi på tjejjouren möter allt för många unga tjejer som lider av dålig självkänsla.

Dels utsätts de dagligen för orealistiska ideal och dels känner de ett behov av att känna sig accepterade. Sammantaget kan det få tjejer att känna sig pressade att ge efter för påtryckningar och kanske gå med på saker hon egentligen inte vill.

Därför upprepar vi så ofta vi kan:

DET ÄR SJÄLVKLART ATT EN TJEJ:

  • Ska bestämma över sin egen kropp.
  • Aldrig ska kallas för hora eller andra diskriminerande uttryck.
  • Aldrig ska acceptera att någon nedvärderar henne.
  • Ska kunna säga nej till sex och inte acceptera tafsande.

Som tonåring i Sverige blir man utsatt för en ständig ström av påståenden om hur man ska se ut och vad man ska göra för att duga. Detta gäller både tjejer och killar. För många tonåringar blir detta ett problem eftersom det är svårt att skilja på mediavärlden och verkligheten. Många följer också dokusåpor som skildrar ett sorts utseende och ideal. Liknande utseenden förekommer också i reklamsammanhang. Det blir ett orealistisk skönhetsideal som många eftersträvar.

Men det är inte bara utseende som sätter press på ungdomar idag. Det kan lika gärna vara skol- eller idrottsresultat. Sexualitet i tonåren är ännu ett område där man hör mycket snack om vad andra har för ”erfarenheter”. Att känna sig oerfaren kan också skapa en press där man går med på saker som kanske inte känns rätt. Därför är det extra viktigt att fråga sig själv ”Vad känns okej för mig?”. Det är inte heller säkert att allt som du hör om vad ”andra gör” är sant.