Utbildning för nya jourtjejer!

Vi i Guldstadens tjejjour grundar oss på en verksamhet där chattverktyget är i fokus. Men utåtriktat och förebyggande arbete görs också. Som jourtjej
Utbildning för nya jourtjejer!
Datum: 26/5
Arrangör: Guldstadens tjejjour
,
Plats: Medlefors Skellefteå, ABF