Vår verksamhet

Tjejjouren Idun Sigtuna är en organisation som startade hösten 2009 och drivs av volontärer som arbetar för att vara ett stöd för unga tjejer. Vi arbetar stöttande och stärkande för att förebygga tjejers psykiska och fysiska ohälsa. Vi erbjuder stödsamtal till unga tjejer via mail och chattkontakt. Kontakt med oss kan man ha om man har blivit utsatt för till exempel en våldtäkt, men man kan också vända sig till oss för att prata om livet i stort, eller kanske för att diskutera vilket som är det bästa tampongmärket.  Med andra ord kan man höra av sig vad det än gäller- inget problem är för litet eller stort!

Förebyggande arbetar vi genom att anordna tjejgrupper och tjejträffar där vi samlas och diskuterar olika aktuella teman. Vi arbetar även förebyggande genom att föreläsa för andra föreningar, organisationer och instanser som möter tjejer i vardagen om vikten av ett bra och tryggt första bemötande. Alla som arbetar med tjejjouren Idun Sigtuna har tystnadslöfte men ingen anmälningsplikt och i vår chatt, telefon och mailkontakt sitter bara tjejer  och alla är över 18 år. Vi som arbetar med tjejjouren Idun Sigtuna har ingen professionell utbildning däremot är vi medmänniskor som finns här för att lyssna på dig.