Vad vi har tagit del av

För dig som är intresserad av att veta var vi tidigare funnits representerade läs gärna nedan:

Evenemang

Hultsfredsfestivalen 15 juni 2013
Vi minglade runt bland alla taggade besökare

Humanioradagarna 3-4 april 2013
Under två dagar minglade vi med mässbesökare

Cause of death: woman 8 mars 2013
Cause of death: woman ställdes ut i Sigtuna kommunhus

Överlämnande av gåva 21 dec 2012

Beckers överlämnade ett bidrag till tjejjourens verksamheten.

Pride 29-30 juli 2010 & 4 aug 2012
Vi deltog i pride-tåget, spred information och umgicks med besökare och åskådare.

Valstadagen 5 jun 2011 & 6 jun 2012

Bland marknadsstånd, uppträdanden och aktiviteter minglade Tjejjouren Idun med folk från runt om i kommunen som kommit för att besöka festligheterna.

Café Idun 12 maj, 6 okt, 3 nov, 1 dec 2011 & 3 maj 2012
Tjejkvällar med olika teman.

Sigtuna Julmarknad 5 dec, 12 dec 2010 & 11 dec 2011
Tjejjouren trotsade kyla, blåst och snö och pratade med besökarna om vad en tjejjour är, vad en tjejjour gör, svarade på alla tänkbara frågor, delade ut information och bjöd på pepparkakor.

Tingvalladagen 4 sep 2010 & 3 sep 2011
Vi fanns på plats för att mingla med invånarna i kommunen, njuta av musik, smaka god mat och bli inspirerade av olika uppvisningar. 

Invigning av tjejjourslokalen 9 maj 2011
Närvarande var Stödcentrum nordväst, rädda barnen, ungdomsmottagningen, individ- och familjeomsorgen, polisen, fritidsgårdarna, Sigtunahem, hyresgästföreningen Norrbacka, Norrorts brottsofferjour och Makers. Ett stort tack till Carina Hult som höll ett invigningstal och klippte bandet.


Mångkulturell jul i Valsta Centrum 12 dec 2009 & 11 dec 2010

Vi var på plats uppe i Valsta centrum för att fira julen i en mångkulturell anda där det bland annat bjöds på musik, sång och dans.

Nattvandring 4 jun 2010

Två av våra volotärer nattvandrade tillsammans med nattvandrarna i Sigtuna Kommun runt om i Märsta under denna skolavslutningskväll.

Föräldramässa Arlandagymnasiet 22 apr 2010
Norrortspolisen och Sigtuna Kommu
n anordnade en kväll med fokus på vad unga möter ute i samhället, på skolan och på internet med fokus på droger. Kvällen avslutades med en mässa.

Manifestation för tjejjouren Idun 16 apr 2010
Folkpartiet anordnade en manifestation på Eurostop för att uppmärksamma tjejjouren. På scen stod bland annat Lennart Gabrielsson (FP) från kommunalrådet i Sollentuna och Elcim Yilmaz grundare av Superturken.


Nyinvigning av Sigtuna kvinnojour 19 nov 2009

Närvarande var bland annat polisen i Sigtuna kommun, Anders Johansson från Kommunalrådet, Rädda barnen, Sigtunahem, försörjningsstöd och Sigtunabygden. Utbildningar

Våld i hederns namn 4 sept 2013

Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna bjöd in till en utbildningsdag med Sara Mohammad, grundaren av glöm aldrig Pela och Fadime

Våldsoffer och våldsutövare 15 juni 2013
Allan Wade med kollegor har utvecklat ett terapeutisk metod för att arbeta med våldsoffer och våldsutövare

SKRs inspirationshelg 16-17 mars 2013
Internt utvecklingsarbete och ledarskapsstöd var temat

Vad är en våldtäkt? 23 nov 2012
Advokater, sjuksköterskor, psykoterapeuter, psykologer och projektledare diskuterar hur man pratar med unga om våldtäkt.

HBTQ 13-14 okt 2012
En RFSL anordnad utbildning. 

Bemötande på nätet 6 okt 2012
Utbildning arrangerad av Ungdomsstyrelsen om hur man som stödperson bemöter folk på nätet.

En kväll om cannabis 20 sep 2012

Maria Ungdom bjöd in till en utbildning om cannabis och unga.

Att tala om sex med människor med utländsk bakgrund mar 2012

Otroligt viktig och givande utbildning.

Studiecirkel hösten 2011
Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna anordnade under hösten en studiecirkel som vid sex tillfällen behandlade olika aktuella teman

Seminarium om självmord 8 nov 2011

En berättelse om händelserna, tankarna, känslorna och erferenheterna av en dotters självmord.
 

HBT-våld i samkönade relationer 22-23 okt 2011

HOPP, BOJ, ROKS och SKR anordnade en utbildning med inriktning mot HBT-våld i samkönade relationer.
 


Utbildning Barn och unga, lag och rätt 15-16 okt 2011
Utbildningen behandlade jourers och myndigheters ansvar, samt vilket stöd som finns att få.


Sexuella övergrepp: offer - förövare - behandling 14 okt 2011
HOPP anordnade en föreläsningsdag om sexuella övergrepp där Elisabeth Kwarnmark och Börje Svensson föreläste.


Bemötandeutbildning 28-29 maj 2011

Normkritik, samtalsmetodik och hedersrelaterat våld och förtryck utgjorde en stor del av programmet.

Internutbilding i utåtriktad tjejjoursverksamhet 20 mar 2011
Vi fick ta del av kunskap, tips och övningar kring utåtriktad verksamhet där fokus låg på tjejgrupper/tjejkvällar. 
 

Att möta hbt-personer i din professionella roll 10 feb 2011

Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna bjöd in till en dagsutbildning med temat att möta hbt-personer i sin professionella roll.

Ledarutbildning Självförsvar för självkänsla 10-12 dec 2010

Kunskap och insikt i självförsvar och självkänsla för att kunna anordna studiecirklar och workshops.


Seminarie om våldtäkt, skuld och skam 3 dec 2010
Josefin Grände pratade om tankemekanismer som kan sättas igång hos våldtagna tjejer.

Utbildning Naken på Nätet 12 nov 2010

Ungdomsstyrelsen behandlade temat hur internet kan påverka unga i deras vardagliga liv.


Utbildning unga, sex och internet 4-5 & 25-26 sep 2010

Ungas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering och till sex mot ersättning, samt deras användning av interaktiva medier.

Utbildning i bemötande 14-15 aug 2010
Med temat, hur bemöter man unga tjejer.

SKR:s utbildninghelg i Södertälje 27-29 nov 2009
Grundutbilning i kvinno – och tjejjoursarbete. Presentationer

Presentation Humanioradagarna 29 mar 2012

Hölls i samband med en kampanj som vi deltagit i för att samla in pengar till våra tjejkvällar.

Presentation på polishuset i Sollentuna 23 jun 2011
Presentation för nya polisaspiranter i norrort och andra yrkesverksamma som jobbar med brottsoffer.

Presentation på Rädda Barnens årsmöte 22 feb 2011

Vi presenterade vad vi är, vad vi gör, varför vi behövs osv.


Övrigt

Tjejjouren Idun Sigtuna konferens 

Under konferensen gick vi igenom våra stadgar, förtydligade vår policy och arbetade fram nya metoder som ska hjälpa oss i vårt framtida arbete

SKRs årsmöte 20-21 april 2013
Tjejjouren Idun Sigtuna blev tilldelade SKRs idépris!

Nätverksmöte med CEAN gruppen 2011-2012
Vi ingår i CEAN gruppen där olika aktörer inom kommunen arbetar tillsammans för våra unga

Styrelsekonferens 21-22 maj 2011, 21-22 jan & 22-23 sep 2012
Jourens stadgar omarbetades utifrån diskussioner om SKR:s värdegrund och policy och kommande år och projekt planerades.

Fototävling 2012

Den 1 juli avslutades Tjejjouren Idun Sigtunas fototävling med temat känslor.

Samverkansträff för tjejjourer 13 maj 2012
Hur kan tjejjourer i Stockholms- och Uppsala området samarbeta? Deltog gjorde Tjejjouren Hjärtrud, Uppsala Tjejjour samt Botkyrka Tjejjour. 

Rädda Barnen 10 maj 2012
Nätverksmöte och utbyte av erfarenheter och kunskap.

Intervju med två socionomstuderande 23 apr 2012
Vi delade med oss av vår erfarenhet av att möta unga personer med ett destruktivt förhållande till sex.

SKRs årsmöte 16-17 apr 2011, 21-22 apr 2012
Det kommande verksamhetsåret diskuterades, styrelseledamöter valdes och idéer och strategier diskuterades. Årsmötet 2011 arrangerades av Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna.

Filmvisning Våga Minnas 15 apr 2012
Filmvisning och diskussion med regissören Ewa Cederstam. Det är en ovanligt modig dokumentärfilm om att sätta ord på det som varit nedtystat och möta det man helst velat glömma. Det är en film om att gå vidare efter en våldtäkt.

Möte med kuratorn på ungdomsmottagningen 3 apr 2012

Vi fick ett ansikte på en annan instans som jobbar nära med våra unga i kommunen och diskuterade hur vi kan samarbeta.

Investera Mera Kampanjen mar 2012
Under mars månad deltog vi en kampanj där företag kunde investera i olika verksamheter.

Samtal med Barnjuristen 20 mar 2012
Vi träffade Charlotte Nordström från Barnjuristen för att diskutera möjligt samarbete.

Workshopdag 17 mar 2012
Idéerna sprudlade och under detta år kommer ni få vara med om förverkligandet av dessa idéer!

Hjärt- och lungräddningskurs 23 okt 2011

En härligt solig och nyttig söndag i oktober fick vi i tjejjouren gå en HLR kurs.

Stormöte Tjejjouren.se 27-28 mar 2010 & 26-27 feb 2011

 Ca 60 tjejjoursrepresentanter deltog.

Studiebesök på Stödcentrum Nordväst 10 nov 2010
Vi fick ta del av hur stödverksamheten och medlingsverksamheten fungerar.