Stöd på annat språk

Du kan alltid skriva till våra jourtjejer på svenska. Om du vill chatta eller maila på ett annat språk så kan du läsa här vad som gäller. 

Vi håller just nu på att rekrytera volontärer som kan chatta på andra språk än svenska. När du chattar med oss går det alltid bra att fråga om den person du pratar med kan något annat språk. Just nu har vi vissa jourtjejer som utöver svenska pratar arabiska, kroatiska, serbiska och engelska. När du skickar mail kan du själva bestämma vilket av dessa språk du skriver på.

Vi svarar alltid till vår bästa förmåga, oavsett vilket spåk du har som modersmål. Du behöver inte prata perfekt svenska.