Projekt - Mitt Liv Mina Val

Under 2017 och 2018 åker vi på Freezonen runt på några av våra kommuners skolor och pratar om mänskliga rättigheter, jämställdhet och våld. 

Vår jour har under många år kommit i kontakt med våld som utförs i hederns namn. Under 2016 genomförde vi ett projekt med fokus på nyanlända ungdomar från 16 år och uppåt. Vår samlade erfarenhet blev att det behövs en kunskapshöjning inom grundläggande rättigheter och skyldigheter bland ungdomarna. Även personalen som möter dessa ungdomar behöver ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld.

Under våren 2017 startade vår jour därför ett projekt mot hedersrelaterat våld; Mitt liv-Mina val. Projektet vänder sig till gymnasieungdomar och genomförs under 2017-18. Projektet går ut på att vi träffar gymnasieklasser under fem tillfällen där vi tillsammans diskuterar och informerar om mänskliga rättigheter, våld, sex och samlevnad, jämställdhet och barnkonventionen. Under träffarna öppnar vi för diskussion genom övningar och frågestunder. 

Är du intresserad av projektet,
kontakta Angelica på angelica@freezonen.se