Freezonen, tjejjour, kvinnorjour, brottsofferjour

Freezonen Tjejjour är en del av Freezonen, Kvinno-Tjejj och Brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Du kan läsa mer om oss på www.freezonen.se 

Vår jour grundades 1991 och är en av två kombinerad kvinnojour och tjejjour brottsofferjour som finns i dag i Sverige. Vår verksamhetsområde i Skånes sydöstra kommuner dvs. Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. 

Freezonen är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former med ett feministisk kvinnoperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde. Vår förening har tre olika verksamhetsområden; kvinnojour, brottsofferjour och tjejjour. Förutom hjälp och stöd till våldsutsatta arbetar vi med våldsförebyggande arbete, opinionsbildning och specifika projekt. Föreningen är medlem i två riksförbund,  BOJ ( Brottsofferjouren) och Unizon. Freezonen är remissinstans kring viktiga frågor som rör brottsofferjour, tjjejour eller kvinnorjoursområdet i Sverige.