Freezonen, tjejjour, kvinnorjour, brottsofferjour

Freezonen Tjejjour är en del av Freezonen, Kvinno-Tjejj och Brottsofferjour

Du kan läsa mer om oss på www.freezonen.se 

Vår jour grundades 1991 och är den största kombinerade jouren  som drivs med samma personal/volontärer  i Sverige. Vi har en lokal närvaro i Skåne och en nantionell närvaro genom chatten både här  på tjejjouren.se och på www.freezonen.se och genom stödtelefonen.

Freezonen är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former med ett feministisk kvinnoperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde. Vår förening har tre olika verksamhetsområden; kvinnojour, brottsofferjour och tjejjour. Förutom hjälp och stöd till våldsutsatta arbetar vi med våldsförebyggande arbete, opinionsbildning och specifika projekt. Föreningen är medlem i två riksförbund,  BOJ ( Brottsofferjouren) och Unizon. Freezonen är remissinstans kring viktiga frågor som rör brottsofferjour, tjjejour eller kvinnorjoursområdet i Sverige.