Ingvar me en fitta <3

Hur ska en på lättast/ bästa sätt komma över ett sexuellt övergrepp?

Svar

Hej!

Tack för ditt mail. Vad bra att du hör av dig till oss. 

Du undrar vad som är det bästa sättet att komma över ett sexuellt övergrepp. 

Först och främst vill jag poängtera att det aldrig är den som utsatts fel. Oavsett vad som hänt eller vem som förgripit sig på någon så är det alltid fel.

Det är också så att man kan påverkas olika av övergrepp, därför finns det inte heller ett sätt som är rätt för att komma över det. Eftersom alla är olika, hanterar olika människor det genom olika sätt. 

Det kan beroende på hur övergreppet sett ut, vara en idé att vända sig till en gynekolog, för att undersöka om kroppen påverkats. Det kan man göra hos en ungdomsmottagning eller vårdcentral i ens närhet eller hos de specialistmottagningar som finns på vissa sjukhus. 

Det kan också kännas bra att prata med någon om detta, för att inte vara helt ensam i det och för att få stöd. Det är förståeligt om det känns jobbigt, därför är det bra att vända sig till någon man litar på. Det kan handla om en bekant eller familjemedlem. Det kan också handla om att vända sig till en kuratorn på skolan eller vårdcentralen för att bearbeta det som hänt. För många kan det bli jobbigt under tiden man bearbetar det som hänt, men kännas bättre efteråt. Det finns en risk att om man medvetet försöker förtränga det som hänt, börjar må sämre. Därför kan det vara jättebra att dela med sig av detta till någon man litar på och att bearbeta det med någon professionell. Känns det alltför läskigt att vända sig till någon man känner eller någon i det verkliga livet, finns det stödverksamheter för personer som varit utsatta för hot eller våld. Till kvinnofridslinjen kan du ringa för att få råd och stöd, dit kan även ens anhöriga ringa. De har öppet dygnet runt och nås på numret 020505050.

Du kan alltid höra av dig igen om du har fler frågor.

Ta hand om dig.

/Tjejjouren.se