För mycket läxor

Finns det mentala skillnader mellan kvinnor och män.
Personligheter som t.ex. hur aggressiv någon är eller något annat.
Tack i förskott!

Svar

Hej! Tack för att du skriver till oss.

Du funderar på om det finns mentala skillnader på kvinnor och män. Det är en fråga som många människor ställt sig och som det finns många olika idéer kring. Att det finns generella skillnader mellan hur kvinnor och män beter sig stämmer enligt många, däremot finns det olika uppfattningar om vad dessa skillnader beror på. Vissa menar på att det är någonting en föds med, andra menar att många av de skillnader som vi tycker oss se mellan kvinnor och män snarare beror på att samhället har olika förväntningar på personer beroende på vilket kön de har, detta brukar vi prata om som sociala konstruktioner. Till exempel kan en som kvinna känna att det är ”fel” att göra vissa saker som män gör, trots att en egentligen vill. Det är helt enkelt svårt att svara ett enkelt ja eller nej på din fråga, utan det är en fråga om åsikter snarare än någonting vi har ett enkelt svar på.

Hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

/Tjejjouren.se