saga

Jag mår inte riktigt bra för att jag själv trycker ner mig. Jag tror att jag håller på att utveckla ätstörningar och jag är rädd att jag ska börja skada mig själv. Jag vet att det är jag själv som är orsaken till varför jag mår dåligt, och det är ingen utom jag som vet, eftersom att jag är väldigt noga med att inte visa hur jag känner. Jag är perfektionist och har en del kontrollbehov. Jag undrar vad som är orsaken, vad jag ska göra och vem jag ska prata med.

Svar

Hej Saga.

Vad starkt av dig att höra av dig till oss med dina tankar.
Du skriver att du inte mår så bra och att du misstänker en begynnande ätstörningsproblematik. Du nämner även att du befarar att du kommer skada dig själv och att ingen vet om att du har det på detta sätt. Du beskriver dig själv som perfektionist med behov av att ha kontroll. Har jag uppfattat dig rätt?

Är det någonting särskilt som gör eller har gjort att du trycker ner dig själv? Ätstörningar kan ha en stark koppling till känslan av kontroll och det finns många olika anledningar till att en ätstörning uppstår. Det kan bero på bristande självkänsla, nedstämdhet och oro eller en vilja att skada sig själv, för att endast nämna några orsaker. Utifrån det du skriver håller du på att utveckla ätstörningar och du är rädd för att börja skada dig själv. Det är insiktsfullt av dig att identifiera den utvecklingen, en utveckling som kan bromsas eller upphöra helt med hjälp och stöd. Du ska inte behöva gå runt och må såhär och att du har hört av dig till oss är ett stort steg i rätt riktning. Det finns hjälp att få! Har du någon vuxen i din närhet som du skulle kunna berätta för? Till exempel en förälder, lärare eller annan närstående? Det brukar vara skönt att berätta för någon hur en har det. Ett alternativ skulle kunna vara att besöka en skolkurator, eller kuratorn på ungdomsmottagningen, för ett samtal om hur du har det, för att få de verktyg som förhoppningsvis kan hjälpa dig att må bättre.

Nedan finns några länkar till ungdomsmottagningen som skriver om ätstörningar men också till Frisk & Fri som erbjuder stöd till personer med ätstörningsproblematik.

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Atstorningar/

http://www.friskfri.se/

Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar. Ta hand om dig!

/Tjejjouren.se