Tjej chattar med laptop

Är du vår nya stödsamordnare?

Datum: 15 november 2019 0:00
Plats: Stockholm

Vill du vara Föreningen Tillsammans nya stödsamordnare?

Tjänsten innefattar bland annat att planera och genomföra olika aktiviteter för volontärer och stödsökande, till exempel implementering av grundutbildningar, fortbildningar och stödgrupper. Ta fram metodmaterial samt informationsblad för föreningens stödverksamhet. 

Rekrytera, utbilda och handleda volontärer i sina stöduppdrag.

I tjänsten ingår kontinuerlig utvärdering och uppföljning av stödverksamhetens aktiviteter. Du förväntas att delta på samverkansträffar och på olika sätt sprida information om sexuellt våld och Föreningen Tillsammans stödverksamhet. I arbetet ingår även att utmana befintliga normer och föreställningar om hur man kan/ska jobba stödjande med målgruppen. 

Läs hela annonsen på https://www.foreningentillsammans.se/aktuellt/stodsamordnare