Fortsättning #2 härskarteknikerna!

Här går vi igenom härskarteknikerna Våld eller hot om våld och Undanhållande av information.
 

Våld eller hot om våld

Har någon uppfört sig våldsamt eller hotfullt mot dig? Begränsas ditt liv genom ett hot om vad som kommer hända om du inte gör som hen vill? Överväger du noga vilken väg du ska ta hem? Härskartekniken våld eller hot om våld handlar om att skapa rädsla genom direkt våld men också genom hot, trakasserier eller förbud. Det kan vara både hot som sägs direkt och som inte uttalas.

I ett större perspektiv upplevs härskartekniken av väldigt många tjejer genom att killar och män ses som en potentiell fara, som får dem att byta sida av gatan, hålla låg profil eller undvika vissa sammanhang. Även om det inte är något de ständigt tänker på, har rädslan för att t ex. bli våldtagen blivit ett normaltillstånd för många och ger konsekvensen att de begränsar sina liv. Även andra utsatta grupper eller grupper som inte följer normen på platsen går ofta runt med ett hot om våld, som gör att de kanske undviker vissa platser eller vissa människor.

Härskartekniken Våld eller hot om våld kan alltså påverka ens handlingsutrymme och göra att en begränsar sitt liv pga rädsla för vad som skulle kunna hända; både uttalat eller som ett dolt hot. Den här härskartekniken hänger också ihop med andra härskartekniker t ex. Påförande av skuld och skam - folk som blir utsatta för brott kan ofta få höra att de får skylla sig själva. De behövde väl inte ha “skyltat med” att de var gay? eller följt med den personen hem?

Motstrategier

Våld eller hot om våld kan ske i alla grupper och i alla relationer- mellan partners, vänner eller familj. Tyvärr utförs dock det mesta våldet av män och killar och det är viktigt att tänka på vilka ideal och normer som finns och hur olika grupper förväntas uppföra sig. Vad betyder det t ex. när en pojkvän förväntas “försvara” sin partner? Hur pratar du med olika personer- varnar du en tjej för att gå ut på kvällen, men inte en kille?

  • Berätta för någon du har förtroende för om du blir utsatt för våld, om någon hotar dig eller om något inte känns bra, och fråga om du ser att någon du känner inte verkar må bra. Stötta de personer som känner sig rädda eller utsatta.
  • Det kan också vara skönt att tänka på fakta i situationer där en känner ett hot om våld. Blir du varnad för att gå ut? Även om det inte är så upplyftande så utförs det mesta våldet inte av någon okänd, utan någon en känner.
  • Det är aldrig den utsattas ansvar att försöka “förebygga” eller lära sig hantera våldet eller hotet, men det kan ge stärkt självförtroende att gå en kurs i feministiskt självförsvar om en känner sig rädd.
  • Ett tips för den som uppfattas som ett potentiellt hot, t ex. killar och män, är att vara medveten om sin position, könsroller och att aktivt ta avstånd mot manligt våld som företeelse och all sådan jargong. Samhällets syn på manlighet behöver också förändras, och där kan männen börja själva; vad innebär det t ex. att vara stark vs svag? Mansrollen är just nu ett hett ämne och det finns många saker en kan göra för att engagera sig i frågan eller lära sig mer. Kolla in Killmiddag.se, alltviintepratarom.se, organisationen Män, Under Kevlaret osv.

Undanhållande av information

Känner du igen dessa situationer? 
- din klass har varit på fest, men du blev inte bjuden. Folk pratar om festen i skolan, men du kan inte delta 
- du är med i ett grupparbete, men det verkar som att de andra redan har bestämt saker utan dig på messenger/fritiden och har inte berättat för dig
- du är på en ny arbetsplats där det finns intern jargong som ingen förklarar för dig/ de utgår ifrån att du känner till

Att undanhålla information och låta bli att berätta viktiga saker är en härskarteknik. Detta kan, förutom att en kan missa viktig information, leda till att en känner sig utanför, dum eller börjar tvivla på sig själv. Undanhållande av information kan ske mellan individer, men även på ett större plan. Om en tex är ny i ett land och inte känner till sina rättigheter, skrivna eller oskrivna regler. Eller om en har svårt med språket som används (förstår inte, inte tillräckligt lättläst, begrepp förklaras inte). Det blir då svårare att ta plats eller bli en del av gemenskapen.

Motstrategier

-Informera alla!- är du osäker på om alla vet? Fråga!

-Påpeka- om inte alla fått samma information/du inte har fått samma information

-Om en del av gruppen har haft diskussioner utan vissa- kräv att diskussionen ska tas igen när alla är med

-Ifrågasätt informella grupper som exkluderar- Börjar en chattråd plötsligt handla om skol/jobb/förenings- arbete som borde tas någon annanstans där alla kan vara med? Säg till!

-Ta inte för givet- har alla fått samma information? Förstår alla språket som används eller behöver något förklaras? Är någon ny i gruppen och behöver få mer information?

-Bjud alla- bjuder du större delen av klassen/jobbet och inte bara de du umgås med? Bjud alla så inte någon exkluderas.

-Utgå ifrån att undanhållandet av information beror på en miss eller dålig informationsstruktur. Sker det upprepade gånger? Ta upp det- du inbillar dig inte.

Illustrationer av Siri Frances

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.