Avslutning härskarteknikerna!

Här presenterar vi den sista och åttonde härskartekniken. Det kommer även en avslutning på projeketet!
 


Illustration av Siri Frances​

Splittring

Har du varit med om att en grupp blir uppdelade i “snygga” och “fula”, eller fått höra att tjejer inte kan hålla sams fler än två och två, att det finns “bra” tjejer och “dåliga” tjejer? Eller att någon är “bra för att vara tjej”? Denna härskarteknik är till för att splittra en grupp som annars hade kunnat stå stark, och för att spela ut individer i gruppen mot varandra. Att få höra att en inte är “som andra” i den gruppen kan göra att en ser ner på sin egen grupp och personerna som tillhör den, eftersom de framställs som något negativt som en inte vill identifiera sig med. Genom splittring tvingas folk att tävla mot varandra istället för att samarbeta och stötta varandra. 

Motstrategier för härskartekniken Splittring:

  • Håll ihop! 
  • Stötta varandra!
  • Tänk medvetet på hur du pratar om andra grupper
  • Tänk medvetet på hur andra uttrycker sig om olika grupper
  • Se andra personer som "tillgångar" istället för konkurrenter
  • Systerskap- en behöver inte vara vän med eller tycka om alla, men grupper som är strukturellt underordnade i samhället tjänar på att stötta varandra för att må bra. Det gör vi alla

 

Avslutning

Härskartekniker handlar om makt och normer- t ex. inom en viss grupp, i en klass eller på en arbetsplats, och att få eller behålla den makten. Det kan också handla om att "sätta dit" eller trycka ner någon.

Särskilt för den som bryter normen kan det vara svårt, och den kan uppleva att den blir utsatt för t ex. förlöjligande, osynliggörande, objektifiering eller dubbelbestraffning. Även de mest medvetna personer eller organisationer kan utöva härskartekniker. 

Ofta “härskar” folk omedvetet, men det betyder inte att situationen känns mindre allvarlig för den som blir utsatt för en härskarteknik. Vi har presenterat åtta olika, men det finns flera sätt som härskartekniker kan yttra sig på förutom de vi har presenterat. 

Det kan kännas stärkande och vara positivt att säga ifrån eller säga stopp när en upplever en härskarteknik, men det viktigaste är att kunna identifiera vad det är som händer, och att vara medveten om att det inte är en själv som har gjort fel. 

Härskartekniker är ofta subtila; det kan handla om ett tonfall, gest, ord eller en händelse, vilket kan göra att en börjar tvivla på sig själv. När en konfronterar den som “härskar” kanske den beskyller en för att vara överkänslig eller ha missuppfattat situationen. Du har dock rätt till din upplevelse och dina känslor! Att veta att det som händer är en härskarteknik kan göra det lättare att hantera situationen.

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.