Vill du bli jourtjej? Ny utbildning!

Vill du också engagera dig ideellt och bli jourtjej? Vi är alltid intresserade av nya peppade förebilder som vill jobba i jouren och nu har vi en ny utbildning i oktober!

För att bli jourtjej måste du gå en utbildning som hålls på Tjejjouren Hjärtrud i Enköping och som är till för att vägleda och utbilda dig i allt du behöver veta som jourtjej. Som jourtjej får du svara på mejl och chatt under jourtillfällen, arbeta utåtriktat, planera evenemang m.m. Du får även kontinuerlig utbildning samt handledning. 

Engagemanget ser olika ut hos alla våra jourtjejer, men gemensamt för alla är att du:

  • Definierar dig som tjej (cis eller trans)
  • Har fyllt 18 år
  • Närvarar vid handlednings-/jourmöten
  • Har jour minst 1 gång/månad (söndagar kl 19-21)
  • Deltar i övriga aktiviteter som vi planerar tillsammans

Innan utbildningen börjar håller vi en informationsträff där du får veta mer om vad det innebär att jobba som jourtjej. Om du vill bli jourtjej bokar vi in ett individuellt samtal för att vi ska få veta mer om dig och varför du vill bli jourtjej och även för att du ska kunna få veta mer om oss och vad det innebär att vara jourtjej.

Utbildningen hålls under tre söndagar, 30:e oktober, 6:e och 13:e november och har plats för ca 10 deltagare. En obligatorisk informationsträff inför utbildningen äger rum den 25:e september kl 17-18:30 då vi också bokar in individuella samtal. Utbildningen hålls i vår lokal i centrala Enköping på Munksundsgatan 11. 

Söndag 25/9                     kl 17-18:30    Informationsträff
Söndag 2/10                     kl 12-17         Individuella samtal 45 min
Söndag 9/10                     kl 12-17         Individuella samtal 45 min
Söndag 30/10                   kl 14-18         Utbildningsdag 1
Söndag 6/11                      kl 14-18         Utbildningsdag 2
Söndag 13/11                    kl 16:30-18    Utbildningsdag 3 och workshop

OBS! Vill du bli jourtjej MÅSTE du närvara vid informationsträffen och alla utbildningsdagar. Om vi får in många sökande gör vi ett urval. Detta urval görs efter de individuella samtalen och meddelas via mejl.

Är du intresserad av att bli jourtjej? Anmäl dig här senast den 20 september.

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.