Om oss

Banderoll "Systerskap ger styrka" över två hjärtan

Tjejjouren Dalia är en ideell feministisk förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi arbetar för jämställdhet i samhället genom att stärka och stötta tjejer. Vi vänder oss till alla som identifierar sig som tjejer, men vi ställer aldrig några frågor om kön.

Till oss vänder sig tjejer som behöver prata, antingen via chatt eller mail. Oavsett om du är ledsen, arg, rädd, ensam eller frustrerad kan du vända dig till oss. Ingen fråga är för liten och ingen fråga är för stor! Frågorna kan handla om allt från kärlek, relationer, utsatthet, kompisar, föräldrar, svartsjuka, otrohet, sex, mens, ångest, tankar om kroppen eller livet. Vi finns här för dig och tror på dig! 

Alla jourtjejer har tystnadslöfte, och du kan alltid välja att vara anonym. Jourtjejerna är unga tjejer med kunskap om det våld och förtryck som tjejer i dagens samhälle utsätts för. Jourtjejerna arbetar ideellt och finns för att ge stöd tjej till tjej.

Utgångspunkter för tjejjourens arbete:

  • Tro på tjejen/kvinnan
  • Ha ett feministiskt perspektiv
  • Ta utgångspunkt i tjejers egna berättelser utan ifrågasättande
  • Arbeta utifrån tjejers behov och önskemål
  • Agera med tjejens samtycke

Vi är en feministisk organisation vilket för oss innebär att vi ser att vi lever i ett ojämställt samhälle och vi vill göra något åt det. I likhet med FN anser vi att den övergripande förklaringen till det våld pojkar och mäns utsätter tjejer och kvinnor för är den ojämställdhet som råder i vårt samhälle - att pojkar och män som grupp är överordnade tjejer och kvinnor som grupp.