Att anmäla till polisen

Polisen har till uppgift att när man anmäler ställa en massa frågor. Det betyder inte att de inte tror på dig, utan att ställa frågorna är deras jobb. Självklart är det jobbigt att gå igenom polisförhör och allt som kan följa av en anmälan. Men varje gång ett barn som varit utsatt anmäler ett övergrepp så gör det nytta för då lyfts problemet fram.

Varför skall man anmäla?

polis.jpg

Det finns många orsaker till det.

Den som begått ett övergrepp en gång kan komma att göra det fler gånger. Och inte bara mot ett barn, utan mot flera. Du kan rädda andra barn om du anmäler ett övergrepp på dig.

Du behöver anmäla för att det inte skall hända fler gånger till dig, för du behöver lugn och ro för att bearbeta det som hänt.

Du behöver anmäla för att kunna gå vidare och lägga det bakom dig.

Eftersom den som begått ett övergrepp ofta säger att han inte gjort det och eftersom det inte alltid finns så mycket bevis att det alltid kan bli en dom mot den som gjort ett övergrepp så händer det alltså att en del som gjort övergrepp går fria.

Du gör rätt i att anmäla även om personen går fri!

Men även om personen går fri så har du sagt ifrån.

Du gör rätt i att anmäla även om personen går fri, och troligen blir han försiktigare och kanske slutar efter en anmälan även om han gått fri.

Klarar du av att anmäla själv så kan du göra det. Men annars börja med att prata med någon annan. Gärna någon vuxen du kan lita på. Vi på Busta kan vara med som stöd om du känner att det är svårt att anmäla själv.

Hur reagerar den som gjort övergreppet?

Bli inte förvånad när den som gjort ett övergrepp nekar till det. Den som begått ett sexuellt övergrepp brukar nämligen oftast neka och säga att han inte gjort det. Det är därför som polisen måste utreda noga, och ställa massa jobbiga frågor.


Ofta skyller den som gjort det på barnet - hur tokigt det än kan låta, men det ska du inte bry dig om. Det är ALLTID den som begår övergreppet som gör fel, inte den som råkar illa ut.

Vill du veta mer om anmälan så ring Busta 020-356 356