Turkos bakgrund med texten "Hela mig"

Sex kan kännas svårt och jobbigt när en varit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Hela mig vill uppmärksamma det

Gilla4 

Har du problem med sex på grund av sexuella övergrepp?

Sex kan kännas svårt och jobbigt när en varit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Är det så för dig?

Ungdomsjouren Föreningen Storasyster vill öka kunskapen om hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka ens sexliv. Därför har de startat projektet Hela mig.

Om du själv har varit utsatt för någon typ av sexuella övergrepp och det gjort att du har problem med sex (eller att du hade det när du var mellan 13-25 år) får du jättegärna fylla i Hela Mig-enkäten.

Dina erfarenheter är en viktig källa till kunskap som är ovärderlig för Hela mig-projektet och uppmärksammandet av den här frågan.

Enkäten heter Sexualitet efter sexuellt våld och du är såklart helt anonym när du fyller i den. Den tar cirka tre minuter att göra klart.

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.