Om oss

Ungdomsjouren Animo har växt fram ur före detta Tjejjouren Hera som startade i Växjö 2005. Beslutet gällande omorganisering från tjejjour till ungdomsjour klubbades igenom på årsmötet 2013. 

De ideella jourarna på Ungdomsjouren Animo består numera av både tjejer och killar som finns till för att stötta alla ungdomar, oavsett biologiskt eller socialt kön. Jouren har en styrelse som för närvarande består utav tre medlemmar, om oss kan du läsa under fliken "styrelse"!

Vi som jourar på Animo arbetar under tystnadslöfe, vilket innebär att vi inte diskuterar det som tas upp inom jouren, eller mellan jourarna, med utomstående. Vi agerar stöd åt hjälpsökande och ger inte råd. Vi arbetar utifrån idén att ungdomen ska komma fram till egna lösningar på problemen hen tar upp med oss, detta genom att ställa öppna frågor och visa på olika perspektiv.  Vi hänvisar, i de fall det behövs, till kuratorer, skolsköterskor, ungdomsmottagningar och dylikt.

Animo har chatt två kvällar i veckan: Tisdagar och Torsdagar mellan 18.00 - 20.00.  Välkomna till oss, vi finns här för alla!

Följ oss gärna på facebook och instagram där vi heter ungdomsjouren Animo <3