Rättegångsskolan

Brottsoffermyndigheten har tagit fram Rättegångsskolan för att stärka brottsoffer och tillgodose behovet av information om hur en rättegång går till. Rättegångsskolan är ett material som hjälper till att förbereda brottsoffer inför en rättegång och information ges om vad som händer både före och efter en rättegång. Vissa delar av Rättegångsskolan riktar sig endast till brottsoffer, men även vittnen kan ha stor hjälp av materialet. 

Du hittar Rättegångsskolan här.