Ge ett bidrag

Vill Du stödja det arbete vi gör? Tjejjouren Pärlan är en ideell förening som drivs genom bidrag och gåvor. Varje bidrag spelar roll och är värdefullt!

Om du vill lämna ett bidrag gör du det på Kvinnojouren Pärlans Bankgiro: 5915-0094. Skriv ”Tjejjouren” så öronmärks bidraget till vår verksamhet.

Vi har även swish märk ditt bidrag med "Tjejjouren" 1230631606