Vår verksamhet

Stödarbete

  • Chatt 19-21, Måndagar och Torsdagar (Helt anonym) samt en extra dagtidschatt med varierande veckodag
  • Stödkontakt via mail - ungdomsjourentigerlilja@gmail.com
  • Personligt stöd - stöd vid polisbesök, läkarbesök, ungdomsmottagning m.m. Vid behov eller önskan erbjuder vi även möten mellan jourpersonal och stödsökande för att ha ett stöttande samtal.
  • Gruppträffar - ett möte för att stödja och stärka varandra i varierande ämnen. Mejla gärna förslag på teman eller aktiviteter du vill göra!

Vi vill förtydliga att vi inte är Psykologer och inte ställer några diagnoser. Vi är engagerade medmänniskor som vill lyssna, stötta och stärka dig som kontaktar oss. Alla som är medlemmar i Tigerlilja har skrivit under ett bindande tystnadslöfte för att stärka tryggheten hos alla som kontaktar oss. Det går även att vara helt anonym om en så önskar. Vi erbjuder hjälp att gå vidare till nästa instans men gör aldrig något på eget bevåg utan det ska finnas en tydligt uttryckt önskan om hjälp med detta.

Förebyggande arbete
 

Vi arbetar aktivt med att hålla våldsförebyggande workshops riktat till ungdomar med olika teman. Vi finns där ungdomarna finns (skolor, ungdomsgårdar, föreningar m.m.) och håller i workshops som bygger på en dialog mellan oss och målgruppen där vi också alltid har en del övningar för att vi tror på att det är ett bra sätt att engagera unga i. Meningen är att väcka diskussion och eftertanke om det tydliga sambandet mellan en stark machokultur och våld. Målet är att visa att attityder går att förändra, belysa rättigheter och skyldigheter och att samtycke är A och O.

För frågor, mer info eller bokning av en workshop så maila till ungdomsjourentigerlilja@gmail.com

I Varbergs kommuns skolor är alla våra workshops kostnadsfria. Vi kommer gärna till din förening, skola eller företag som kanske inte ligger i Varberg men kommer då behöva ta betalt för detta. Kontakta oss för prisförslag!

Samverkan
 

Vi har ett bra samarbete med ett antal olika lokala instanser såsom polis, vård och elevhälsa m.m. för att vid önskan kunna guida stödsökande till lämplig kontakt. Ofta kan vi vara det första steget en tar för att få kontakt med någon. 

Vi i Ungdomsjouren Tigerlilja tycker det är viktigt att vara en bra, stark och kompetent grupp. Därför fortbildar vi oss kontinuerligt via utbildningar, kurser och föreläsningar. Vi har en tät kontakt med andra ungdoms-, tjej- och kvinnojourer och tillsammans har vi en bred kompetens för att kunna finnas där för alla som söker sig till oss.

Vårt mål med allt vi gör är att få ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi är också en av Spjutspetsjourerna i Unizon som arbetar extra mycket med just utåtriktat våldsförebyggande arbete, något vi är väldigt stolta över! 

#NOMEANSNO
 

Facebook: Ungdomsjouren Tigerlilja , i Varberg
Instagram: Ungdomsjourentigerlilja
Mail: ungdomsjourentigerlilja@gmail.com