Vår verksamhet

Stödarbete

  • Chatt 19-21, Måndagar och Torsdagar (Helt anonym)
  • Stödkontakt via mail - ungdomsjourentigerlilja@gmail.com
  • Personligt stöd - stöd vid polisbesök, läkarbesök, ungdomsmottagning m.m. Vid behov eller önskan erbjuder vi även möten mellan jourpersonal och stödsökande för att ha ett stöttande samtal.
  • Gruppträffar - ett möte för att stödja och stärka varandra i varierande ämnen. Datum och tider läggs ut kontinuerligt på vår Facebook-sida där vi heter Ungdomsjouren Tigerlilja.

Vi vill förtydliga att vi inte är Psykologer och inte ställer några diagnoser. Vi är engagerade medmänniskor som vill lyssna, stötta och stärka dig som kontaktar oss. Alla som är medlemmar i Tigerlilja har skrivit under ett bindande tystnadslöfte för att stärka tryggheten hos alla som kontaktar oss. Det går även att vara helt anonym om en så önskar. Vi erbjuder hjälp att gå vidare till nästa instans men gör aldrig något på eget bevåg utan det ska finnas en tydligt uttryckt önskan om hjälp med detta.

Förebyggande arbete
 

Vi arbetar med ett attitydsförändringsprojekt som heter #nomeansno. Vi finns där ungdomarna finns (skolor, ungdomsgårdar, föreningar m.m.) och håller i workshops som bygger på en dialog mellan oss och målgruppen. Meningen är att väcka diskussion och tanke om det tydliga sambandet mellan en stark machokultur och våld bland unga. Målet är att visa att attityder går att förändra och att ett nej alltid är ett nej.

För frågor, mer info eller bokning av en workshop så maila till ungdomsjourentigerlilja@gmail.com

Samverkan
 

Vi har ett bra samarbete med ett antal olika lokala instanser såsom ungdomsmottagning m.m. för att vid önskan kunna guida stödsökande till lämplig kontakt. Ofta kan vi vara det första steget en tar för att få kontakt med någon. 

Vi i Ungdomsjouren Tigerlilja tycker det är viktigt att vara en bra, stark och kompetent grupp. Därför fortbildar vi oss kontinuerligt via utbildningar, kurser och föreläsningar. Vi har en tät kontakt med andra ungdoms-, tjej- och kvinnojourer och tillsammans har vi en bred kompetens för att kunna finnas där för alla som söker sig till oss.

Vårt mål med allt vi gör är att få ett jämställt samhälle fritt från våld.

#NOMEANSNO
 

Facebook: Ungdomsjouren Tigerlilja
Instagram: Ungdomsjourentigerlilja
Mail: ungdomsjourentigerlilja@gmail.com

Informationsfilm: https://youtu.be/24yo28w261o