Stöd oss

Vill du stödja oss i vårt arbete?

Ungdomsjouren Tigerlilja är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd från privatpersoner, företag och bidragsgivare. Vi är en relativt liten förening så allra minsta bidrag kan hjälpa oss i vårt arbete.

Ditt stöd behöver inte bara bestå av pengar utan vi välkomnar även tjänster eller andra gåvor. Bidrag som vi får går till att bekosta vår verksamhet såsom; kompetensutveckling, material, aktiviteter och evenenemang, annonsering, utbildning m.m. Du kan även erbjuda gratis tjänster som t.ex. grafisk formgivning, marknadsföring, catering eller liknande.

Vi tar tacksamt emot all hjälp som vi kan få då vi som sagt är helt beroende av bidrag! Maila oss till ungdomsjourentigerlilja@gmail.com om ditt företag är intresserade av att sponsra Ungdomsjouren Tigerlilja. Alla bidragsgivare hamnar på vår tacklista och är bidraget på 5000:- eller mer får ni rätten att klistra in vår logga på er hemsida för att visa att ni stöder oss i vårt viktiga arbete! Vi förbehåller oss dock rätten att neka till användadet av vår logga till bidragsgivare som går emot vår värdegrund.

SKÄNK VALFRI SUMMA
Bankgiro: 5113-4955
Uppge namn eller företagsnamn och e-post och märk talongen: ”Gåva”.

Swish:
1231973817
Skicka valfritt belopp till vårt swishnummer ovan och märk med "Gåva".