Kontakt

Här är en lista med viktiga kontaktuppgifter.

Akut: 112
Polisen: 11414

Ungdomsjouren Tigerlilja: ungdomsjourentigerlilja@gmail.com
Facebook: www.facebook.se/ungdomsjourentigerlilja
Instagram: Ungdomsjourentigerlilja

Varbergs kvinnojour: 0340-10511
Varbergs kvinnojour jourtelefon: 070-2517440

Ungdomsmottagningen Varberg: 0340-482280

Ungdomsrådgivningen Erbjuder råd och stöd i frågor rörande alkohol, droger och spel samt rådgivning för anhöriga till någon som använder alkohol, droger eller spelar: 0340-88498

Kvinnofridslinjen (öppet dygnet runt): 020-50 50 50

BRIS: 116 111

http://www.ungaboj.se/

www.umo.se Ungdomsmottagning på nätet

www.rsci.nu Riksföreningen stödcentrum för incest och andra sexuella övergrepp

RFSL Göteborg: 031-13 83 00

HEDER: 020-258585  Nationell råd och stödtelefon

www.varbergskvinnojour.se

It is also okay to talk with us in English. Our chat is open on monday and thursday nights, 19.00-21.00. You can also write to our email: ungdomsjourentigerlilja@gmail.com if you like. We are there for you who consider yourself a young person, gender is not important! All questions are welcome!