Anställda på Meja

Sanna Eriksson, Verksamhetssamordnare och Sofia Liedberg, Verksamhetsutvecklare

På Meja har vi två anställda. Sanna Eriksson som är verksamhetssamordnare anställdes våren 2020 och är ansvarig för vår stödverksamhet. Sanna samordnar volontärer, anvarar för rekrytering samt agerar handledare och stöd för befintliga. Sofia Liedberg som är verksamhetsutvecklare hos oss anställdes våren 2019 och är ansvarig för vår utåtriktade verksamhet på skolor, fritidsgårdar och inom idrottsföreningar.  Läs mer om våra olika workshops och gruppass under menyfliken boka oss. Både Sanna och Sofia är ansvariga för våra tjejläger som äger rum på sommaren samt för att genomföra och planera olika event och föreläsningar utöver ordinarie verksamhet. 

Kontaktuppgifter:
Sanna Eriksson
Tele: 0722747684
Mejl: sanna@tjejjourenmeja.se

Sofia Liedberg
Tele: 0762872077
Mejl: sofia@tjejjourenmeja.se