Anställda på Fria

Sanna Eriksson, Verksamhetssamordnare och Sofia Liedberg, Verksamhetsutvecklare

På Ungdomsjouren Fria har vi två anställda. Sanna Eriksson som är verksamhetssamordnare anställdes våren 2020 och är ansvarig för vår stödverksamhet. Sanna samordnar volontärer, anvarar för rekrytering samt agerar handledare och stöd för befintliga. Sofia Liedberg som är verksamhetsutvecklare hos oss anställdes våren 2017 och är ansvarig för vår utåtriktade verksamhet på skolor, fritidsgårdar och inom idrottsföreningar.  Läs mer om våra olika workshops och gruppass under menyfliken boka oss. Både Sanna och Sofia är ansvariga för våra tjejläger som äger rum på sommaren samt för att genomföra och planera olika event och föreläsningar utöver ordinarie verksamhet. 

Kontaktuppgifter:
Sanna Eriksson
Tel: 072-274 76 84
Mejl: sanna@ungdomsjourenfria.se

Sofia Liedberg
Tel: 076-287 20 77
Mejl: sofia@ungdomsjourenfria.se