Arbeta utåtriktat

Vad innebär det att arbeta utåtriktat?

Som volontär inom vår utåtriktade verksamhet behöver du vara tillgänglig för att följa med ut på skolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar osv för informationsspridning och utbildning. Denna del av vår verksamhet leds av vår verksamhetsutvecklare som förbereder allt inför samtliga besök. Det är även tillsammans med henne som besöken sker där din uppgift kan se olika ut beroende på hur du vill delta. Om du känner dig bekväm får du även möjlighet att leda ex. tjej- och killgrupper på egen hand. Som volontär förväntas du kunna följa med på 1-2 pass i månaden samt delta på obligatoriska månadsmöten. Denna typ av engagemang passar även dig som identifierar dig som man utifrån att vi i denna verksamhet riktar oss till alla ungdomar oavsett kön.