Boka oss

Boka en workshop med Meja!

Sedan 2016 har vi på Tjejjouren Meja en projektledare som arbetar med vårt våldsförebyggande arbete. Vi erbjuder kostnadsfria workshops kring ämnen som normer, genus, våld, sex och samtycke, porr och samtyckeslagen. Vi håller även tjej- och killgrupper kring liknande teman, även de är kostnadsfria. Vår projektledare är även utbildad i våldspreventionsprogrammet MVP (Mentorer i våldsprevention) samt Agera tillsammans genom organisationen Män för jämställdhet och kan såldes bokas som ett komplement till ordinarie personal på ex. skola eller fritidsgård. Under 2017 startade även Tjejjouren Meja tillsammans med Kvinnojouren Moa upp ett gemensamt projekt som riktar sig till idrottföreningar. Projektet syftar till att öka medvetenheten kring våld hos styrelse, ledare med även spelare inom föreningen men även att motverka machokultur och negativa jargonger inom föreningen. 
Boka oss gör du enklast genom att ta direkt kontakt med vår projektledare Sofia Liedberg.
Mejl: sofia@tjejjourenmeja.se
Telefonnummer: 0762872077