Boka oss

Boka en workshop med Ungdomsjouren Fria!

Sedan 2017 har vi en verksamhetsutvecklare som arbetar med vårt våldsförebyggande arbete ute på skolor, fritidsgårdar, inom idrottsföreningar och träffar även profesionella grupper som arbetar med barn och unga. Vi erbjuder kostnadsfria workshops för helklasser och personal men även pass för mindre ungdomsgrupper. Samtliga workshops och gruppass bygger på olika diskussionsövningar, värderingsövningar varvat med information. Vi jobbar aktivt tillsammans med deltagarna och skapar tillfällena tillsammans med dem. 

Vår verksamhetsutvecklare och verksamhetssamordnare är även utbildade i våldspreventionsprogrammen MVP (Mentorer i våldsprevention) samt Agera tillsammans genom organisationen MÄN och kan såldes bokas som ett komplement till ordinarie personal på ex. skola eller fritidsgård. 

Vad erbjuder vi?

Workshops unga:
1. Genus och ideal                  (1 tim)
2. Våld kopplat till genus       (1 tim) 
3. Sex och samtycke              (1,5 tim)
4. Porr                                      (1,5 tim)
Workshop 1 och 2 ges tillsammans.

Workshops vuxna:
1. Våld kopplat till genusteori      (1,5 tim)
2. Samtyckeslagen                          (1,5 tim)
3. Hur pratar vi med unga om porr? (1,5 tim)
4. Grundläggande kunskap om bemötandemetoden Responce Based Practice (1,5 tim)

Gruppass unga:
- Normer, genus och ideal
- Kroppen
- Sex och samtycke
- Våld 
- Integritet och gränssättning
- Sociala medier
- Porr
- Psykisk ohälsa
- Kärlek, vänskap och relationer
- Alkohol och droger
Samtliga gruppass ligger på 1 timme.

Vill du veta mer eller boka oss?
Kontakta vår verksamhetsutvecklare Sofia Liedberg
Mejl: sofia@ungdomsjourenfria.se
Tel: 076-287 20 77