Tjej med streckkod på sig och en mans hand runt sin vrist

Vill jag verkligen frivilligt ha sex med 12 okända män?

Prostitution är att sälja sex. I Sverige är det förbjudet att köpa sex men lagligt att sälja. De personer som säljer sex riskerar våldtäkt, misshandel och rån. De har ofta drabbats av sexuella övergrepp, varit hemlösa och mött fysiskt våld.
Nyheter
19/2
En tjej som står med ryggen mot en flock vargar med öppna munnar

Hur vågar ni ta er friheten att kommentera och ta på min kropp?

Ovälkomna kommentarer om ens kropp, att bli förföljd, att bli tagen på när man inte vill och ropad på av människor på gatan. Allt detta kan vara sexuella trakasserier. Alla kan utsättas för detta men de flesta är unga kvinnor eller hbtq-personer.
Nyheter
19/2
Tjej som sitter i mörkt rum och syr på en symaskin

Vi är som slavar och våra barn föds missbildade på grund av giftiga kemikalier, bara för att du ska kunna köpa billiga kläder

Låglönefabriker är arbetsplatser där situationen för den som arbetar är sämre än vad som är lagligt eller acceptabelt. Arbetet kan vara tungt och farligt under långa timmar. Arbetaren får för lite betalt. Många låglönefabriker bryter mot lagar mot övertidsarbete eller barnarbete. Stora företag som H&M, Nike, Adidas och Zara använder låglönefabriker. Fabrikerna ligger ofta i länder där lagarna inte är så hårda eller där kraven på minsta lön är låga.
Nyheter
19/2
Pengar faller igenom en blå hand till en annan rosa, men det mesta stannar i den första handen

Varför ska jag inte kunna leva lika gott på min lön som min manliga kollega?

Män och kvinnor tjänar ofta olika mycket för samma arbete. I stort sett tjänar kvinnor i Sverige 87 procent av mäns lön. En orsak är att kvinnan oftare arbetar deltid, vårdar sjuka barn och är hemma längre när de har fått barn. En annan orsak är att män och kvinnor arbetar i olika yrken. Att vara sjuksköterska ses som ett kvinnoyrke och att vara byggnadsarbetare som ett manligt yrke, och de har olika betalt.
Nyheter
19/2
  •