Kvinna på golvet kramar om ett barn, i dörren en man med knutna nävar

Varje år polisanmäls ca 30 000 fall av våld i nära relationer, men de allra flesta anmäler aldrig. Bild: Alisa Vaniushkina

Att vara våldsam ger dig ingen makt över närheten. Du vinner aldrig

Vanligast är att en man utsätter sin fru eller flickvän för våld. Men också inom samkönade förhållanden och släkt/familjerelationer förekommer det våld.

Våldet kan börja med elaka kommentarer och ökar sedan. Det kan vara svårt att ta sig ur en våldsam relation.

Våld i nära relation innebär att en person i en relation utövar våld mot sin partner. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt och sexuellt. Vanligast är att en man utsätter sin fru eller flickvän för våld, men våldet sker även i homosexuella och bisexuella relationer. Våldet ökar ofta över tid. Det kan börja som skällsord eller elaka kommentarer och ökar sen gradvis i aggressivitet och frekvens. Det kan vara svårt att ta sig ur en relation där våld förekommer eftersom en har älskat, eller kanske till och med fortfarande älskar den som utövar våldet. Det kan också vara så att en har barn eller husdjur ihop och att en vill skydda dem.

Varje år polisanmäls ca 30 000 fall av våld i nära relationer, men de allra flesta anmäler aldrig. Varje år mördas ca 17 kvinnor i Sverige av någon de har en romantisk relation med. I Sverige finns det flera lagar som omfattar våld i nära relationer, till exempel grov kvinnofridskränkning, misshandel, sexuella övergrepp och mord, men många länder saknar lagstiftning kring våld i nära relationer. 

Källor:

  1. http://unizon.se/mans-vald-mot-kvinnor/vald-i-nara-relationer

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.