Pengar faller igenom en blå hand till en annan rosa, men det mesta stannar i den första handen

Generellt sett tjänar kvinnor i Sverige 87 % av mäns lön. Bild: Alisa Vaniushkina

Varför ska jag inte kunna leva lika gott på min lön som min manliga kollega?

Män och kvinnor tjänar ofta olika mycket för samma arbete. Generellt sett tjänar kvinnor i Sverige 87 % av mäns lön.

Anledningarna till det är så är flera. En orsak till skillnaden är att kvinnor oftare arbetar deltid, vårdar sjuka barn och är hemma längre när de fått barn. 

En annan orsak beror det på att män och kvinnor arbetar med olika saker, till exempel så anses sjuksköterska vara ett kvinnoyrke medan byggnadsarbetare oftare är män, men studier visar också att när kvinnor kommer in i en yrkeskategori så sjunker lönerna. 

Källor: 

  1. https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforha...

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.