Ett barn ligger som i magen inuti en upp-och-nedvänd kvinnosymbol, i bakgrunden syns fler, korsen i kvinnosymbolen bildar en kyrkogård

Varje år görs cirka 400 000 könsselektiva aborter i Indien. Bild: Alisa Vaniushkina

Vem bestämmer att jag är mindre värd än min bror?

I många länder anses flickor vara svagare och mindre värda. Flickan kan till exempel inte ta hand om sina gamla föräldrar när hon gifter sig och lämnar familjen. Därför har det i vissa länder varit vanligt att abortera flickfoster eller sätta ut nyfödda flickor i vildmarken för att dö.

Kina och Indien finns det nu fler män än kvinnor. Varje år görs cirka 400 000 könsselektiva aborter i Indien, och i Kina finns det 30 - 40 miljoner fler män än kvinnor.

Att abortera flickfoster eller sätta ut nyfödda flickor att dö har i länder som Indien och Kina lett till ett överskott på män.

I många länder är föräldrar beroende av att deras barn ska ta hand om dem när de blir gamla. Oftast så faller ansvaret på sönerna, eftersom de anses vara dem som både är mest kapabla till det och som också stannar kvar i familjen hela livet. Flickor, å andra sidan, anses ofta vara svagare och inte stanna kvar i familjen efter äktenskap. Därför har det i vissa länder varit vanligt att flickor aborteras redan på fosterstadiet eller satts ut i vildmarken för att dö.

Idag räknas det med att flickor “saknas” i länder som Indien och Kina på grund av att de har aborterats. Exempelvis så rapporteras det att görs ca 400.000 köns-selektiva aborter i Indien varje år och i Kina så finns det i dagsläget ca 30-40 miljoner fler män än kvinnor i landet.

Källor:

  1. https://www.worldatlas.com/articles/what-is-female-infanticide.html
  2.  http://www.sociology.org/female-infanticide-killing-the-little-girls-of-the-world/

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.