Från utanför bilden syns en kvinnas arm, hon ligger i en pöl av blod

Sjuttiofem procent av morden på kvinnor i världen beräknas vara femicide: Mördad på grund av att hon är kvinna. Bild: Alisa Vaniushkina

Vem bestämmer att jag är mindre värd som kvinna?

Det engelska ordet femicide betyder att en kvinna mördas just på grund av att hon är kvinna. Man beräknar att tre fjärdedelar av kvinnomorden i världen är femicide. Ofta begås brottet av någon som kvinnan har eller har haft en relation till.

Sjuttiofem procent av morden på kvinnor i världen beräknas vara femicide: Mördad på grund av att hon är kvinna.

Femicide är en engelsk term som innebär ett hatbrott där en kvinna mördas just på grund av att hon är kvinna. Termen används för att särskilja den här typen av mord från andra typer av mord och på så sätt kunna utreda mäns våld mot kvinnor. Vanliga inslag i den här typen av mord är att kvinnoföraktet uttrycks genom att kvinnans kropp skändas med nedvärderande ord eller att våldet som använts vid mordet är särskilt grymt.

Av de mord på kvinnor som sker världen över uppges ca tre fjärdedelar vara femicide och är en av de ledande orsakerna till för tidig död hos kvinnor. Ofta begås dessa brott av någon som kvinnan har eller har haft en relation till, men det är också vanligt att det sker i samband med trafficking och människohandel. Andra orsaker kan vara att kvinnan mördats på grund av sin sexuella läggning eller som hämnd i gängrelaterade konflikter. 

Källor:

  1. https://feministisktperspektiv.se/2011/02/18/konsrensning-femicide-i-centralmerika/
  2. https://www.insightcrime.org/news/analysis/why-does-latin-america-have-t... https://www.womensaid.org.uk/what-we-do/campaigning-and-influencing/femicide-census/what-is-femicide/
  3. http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlight-rn14.html

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.